16. veebruaril kell 19 toimub Mustas Puudlis Arvamusfestivali klubi arutelu pealkirjaga «Avalik kiri - otsedemokraatia või lobistide tööriist?».

Viimastel aastatel on sagenenud avaliku kirja formaadi kasutamine (vt Rail Balticu 101 kiri, metsapoliitika murekiri, lendorava murekiri, ühiskonnategelaste toetuskiri Jõksile jne). Avaliku kirja ajalugu on meil märgiline (neljakümne kiri kui vabariigi taastamise protsessi oluline sündmus) ja sageli on just kultuuriinimesed need, kes sõna võtavad (või kelle allkirju püütakse). Mis hetkest aga saab avalikke kirju nii palju, et selle formaadi mõju kaob, ning mil määral on tegemist huvigruppide/lobistide algatustega (ja kui on, kas see on siis halb). Milline oleks ideaalne otsedemokraatia protsess, mis peaks avalikule kirjale järgnema?

Arvamusfestival alustab jaanuarist kord kuus toimuvaid aruteluõhtuid päevakajalistel teemadel. Klubi toimub jaanuarist maini iga kuu kolmandal neljapäeval kell 19 kohvikus Must Puudel.