Sosnovõi Bori tuumajaama reaktor.

FOTO: Wikipedia.org

49,5 protsenti vastanutest leiab, et Eesti peaks oma elektritootmise rajama taastuvenergiatele, nagu tuul, päike või prügi.

47,9 protsenti vastanutest toetab aga elektritootmise rajamist tuumaenergiale.

2 protsenti eelistab põlevkivi ning 0,6 protsenti maagaasile rajatud energiatootmist.

Kokku vastas tänasele küsimusele üle 800 lugeja.