Kaitseväe peastaabi ülem kolonel Martin Herem.

FOTO: Siim Verner Teder/kaitsevägi

Postimees ootab lugejate küsimusi Eesti riigikaitse arengukava ja muudel vastutusala puudutavatel teemadel Kaitseväe peastaabi ülemale kolonel Martin Heremile. 

Herem vastab lugejate küsimustele peagi ilmuvas erilehes Riigikaitse.

Küsimused saab jätta kommentaaridesse või saata aadressile arvamusportaal@postimees.ee

Kaitseväe peastaabi ülesanded on muuhulgas:

 • kaitseväe juhataja nõustamine ja tema tegevuse tagamine;
 • kaitseväe tegevuse planeerimine, arendamine ja korraldamine;
 • kaitseväe väljaõppe korraldamine;
 • kaitseväe sõjaliste operatsioonide planeerimine ja koordineerimine;
 • logistika ja vastuvõtva riigi toetuse korraldamine kaitseväes;
 • rahvusvahelise sõjalise koostöö koordineerimine kaitseväes;
 • kaitseväe varustuse ja infrastruktuuri arendamise ja hankimise koordineerimine;
 • kaitseväe ja Kaitseliidu võimenõuete määratlemine;
 • kaitseväeluure- ja julgeolekualase tegevuse korraldamine;
 • valmisolekuastmete rakendamine, mobilisatsiooni ettevalmistamine ja juhtimine;
 • kaitseväe personalialase tegevuse korraldamine ja koordineerimine;
 • side- ja juhtimissüsteemide alase tegevuse korraldamine ja koordineerimine kaitseväes;
 • kaitseväe, sealhulgas peastaabi, eelarve projekti koostamine;
 • strateegilise kommunikatsiooni arendamine ja juhtimine kaitseväes;
 • tsiviil- ja sõjalise koostöö juhtimine kaitseväes ja sõjalise koostöö koordineerimine Kaitseliidus;
 • peastaabi hangete vajaduste määratlemine;