Maire Raadik

FOTO: Erakogu

Pärast Jürgen Ligi sõnavõttu välismeedias, kus ta kasutas ingliskeelses intervjuus uue valitsuse kirjeldamiseks sõna loser, tekkis arutelu, kas eesti keelde tõlkimisel oleks olnud õigem kasutada sõna luuser või kaotaja. Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja selgitab sõna luuser jõudmist eesti keelde.

Luuseri sõnal on eesti keeles olnud vähemasti kaks tipphetke. Esimene oli üheksakümnendate aastate keskel, kui tüdrukutebändi Best B4 repertuaarist sai menulooks laul «Ma armastan luuserit». Refrään on meist paljudele küllap pähe kulunud: «Täna öösel taipasin: / armastan ma luuserit. / Alles nüüd ma tean, / sind kaotada ei saa. / Olin nõrk, ei mõistnud veel, / et takerdun vaid võitjaisse. / Alles sinus leidsin õige sõbra…» Nüüd on siis teine kord: Jürgen Ligi on öelnud ingliskeelses intervjuus losers ja vaidlus käib, kuidas seda tõlkida tulnuks.

Luuser jõudis eesti keelde üheksakümnendate aastate algupoolel. Eesti keele instituudi keelekorraldajate andmebaasis on varaseim kirjapanek selle kohta 1994. aastast ja katke näitelausest kõlab nii: «Napalm Deathi näol [on] tegemist luuserite kambaga, eluaegse klubibändiga». Paar aastat hiljem sai luuser juba ka raamatusse: 1996 esitati kogumikus «Keelenõuanne soovitab» valik uuemaid inglise laene ja nende hulgas oli ka loser, mille eesti vasteteks soovitati sõnu hädavares, nohik, äpu, edutu ja ka hääldusmugandit luuser.

Luuseriga enam-vähem samal ajal jõudis eesti keelde yuppie, millele tekkis õige pea kena omasõnaline vaste, see on pintsaklipslane. Inglise loser’i võimalikest vastetest jäi mugand luuser kaunis elujõuliseks ning sõna on praegu olemas nii õigekeelsussõnaraamatus kui ka seletussõnaraamatus. Mõlemas on ta tähistatud kui kõnekeelne sõna.

Laensõnana on luuser keskmisest huvitavam juhtum. See huvitavus tuleb asjaolust, et inglise loser on mitme tähendusega. Kui sõnade laenamiseks läheb, on tavaline, et lähtekeele sõna mitmest tähendusest võetakse sihtkeelde üle ainult üks tähendus, mitte kõiki. Tüüpnäide on siin sõna file, mis võib inglise keeles tähendada muu hulgas kausta, toimikut või kartoteeki, kuid mille meie oleme endale laenanud vaid informaatikasõnaks: kindla nimega andmekogum, mis on kohandatud arvuti välismällu salvestamiseks.

Inglise loser’i tähendustest oleme laenanud selle, mille võib kokku võtta ütlemisega «sündinud kaotaja», born loser. Inglise sõnaraamatud annavad loser’ile laias laastus kolm tähendust: 1) kaotaja võistlusel, 2) inimene, kelle käes kõik ebaõnnestub, 3) mingi otsuse või tegevuse tõttu kannataja. Keskmise tähenduse kohta on lisatud, et see on kõnekeelne. Mõtleme: kui minister kasutab loser’i sõna teleintervjuus, kas tuleks eeldada, et ta kasutab sõnu nende kõnekeelses tähenduses või siiski kirjakeelses?

Jürgen Ligi on kõige muu kõrval jõudnud sõna võtta eesti keele puhtuse teemal. Nüüd võib ta tõdeda, et on tõesti võidelnud õige asja eest. Kui me ei oleks üheksakümnendail endale luuseri sõna laenanud, vaid jäänud truuks vanale heale hädavarese sõnale, ei oleks nüüd ka olnud peamurdmist, kas tõlkida loser lihtsalt kaotajaks või sündinud kaotajaks. Muide, kas panite tähele, et laulus on luuseri vastand võitja – mis lubanuks vabalt laulda ka kaotajatest ja võitjatest.