FOTO: Postimees

Haldusreformi käigus tekkivad suuremad omavalitsused võiksid ka rohkem ise oma raha kogumise ja kasutamise üle otsustada, kirjutavad Kadi Timpmann ja Katrin Pihor.

Tellijale Tellijale

Senine haldusreformi arutelu on takerdunud tulevaste omavalitsuste suuruse kriteeriumi täitmisesse. Omavalitsuste rahastamine on Eestis küll pidevalt arutelu all olnud, aga ühekülgselt. Näiteks omavalitsuste ülimalt piiratud võimalus ise makse kehtestada, et nii saadud tulude abil oma elanikele paremaid teenuseid pakkuda, ei ole kuigivõrd tähelepanu pälvinud.

Pigem on keskvalitsuse astutud sammud omavalitsuste iseotsustusõigust kehtestavate maksude üle veelgi vähendanud. Kaotati osa varem lubatud kohalikke makse ja vabastati maamaksust elamumaa. Ka käimasoleva reformi rõhk on omavalitsuste tulude üldisel suurendamisel ja tuluerisuste vähendamisel omavalitsuste vahel, mitte nende tuluautonoomia kasvatamisel.