Markus Laanoja FOTO: Erakogu

Eesti Väitlusselts korraldas oktoobris koostöös Euroopa Parlamendi Infobürooga mitmes Eesti koolis väitlused, kus arutati, milline kandidaat peaks võitma Andrei Sahharovi nimelise mõttevabaduse preemia. Avaldame Miina Härma Gümnaasiumi 9. klassi õpilase Markus Laanoja kõne nende kandidaatide toetuseks, kes eile auhinna pälvisid.

Nadia Murad Basee ja Lamiya Aji Bashar on kaks noort naist Iraagist, Kocho külast. 2014. aastal tungis nende kodukülla ISIS, kes vangistas seal elanud naised ning tappis kõik mehed, kelle hulka kuulusid ka Nadia ja Lamiya vennad ning mõlema tüdruku isad. Hiljem surmati ka Nadia ema, kuna ta polnud ISISe jaoks piisavalt hea.

Nadia oli toona 21-aastane, Lamiyal oli eluaastaid kõigest kuusteist. ISIS kasutas neiusid seksiorjadena: Lamiyat müüdi viis korda edasi, Nadiat lausa kaksteist korda. Mõlemale tüdrukule sunniti peale terrorirühmituse usutõlgendus, mis tähendas lahtiütlemist nendele omasest iidsest jeziidi usust.

Lamiya ja Nadia suutsid terroristide küüsist põgeneda. Nadia leidis pääsetee, kuna tema vangistaja unustas ukse lukustada, Lamiya põgenes laagrist koos kahe sõbraga, kes mõlemad hukkusid, kui üks neist miini peale astus. Õnnetuse tõttu kaotas Lamiya oma parema silma ja 80% vasaku nägemisvõimest. Pärast ISISest pagemist on Nadia ja Lamiya seisnud jeziidide kogukonna eest ning toetanud naisi, kes on kannatanud seksuaalvägivalla tõttu. Nad on võidelnud kõigi eest, kes on pidanud kogema genotsiidi, massijulmust või inimkaubandust.

Sahharovi mõttevabaduse auhind antakse inimesele või grupile, kes on enim juhtinud tähelepanu inimõiguste rikkumisele. Kahtlemata olid suurepärase panuse selleks andnud kõik kandidaadid, ent ühel põhjusel on nende naiste pingutus erakordsem. Nad on pärit ühiskonnast, kus naistel pole tihti õigust oma arvamust avaldada.

Lisaks usulistele põhjustele on marginaalne hääl kõigil Iraagis elavatel jeziididel, kuid ka selle väikse kogukonna sees on Nadia ja Lamiya ebasoodsas olukorras oma soo tõttu. Seepärast on nende vabadus mõelda teisiti ja kujundada ümbritsev maailm teistsuguseks kohaks palju suurem võrreldes teiste nominentidega, kuna uus polnud ainult avaldatav mõte, vaid ka isikud, kes ideed teistega jagasid.

Euroopa Parlament on auhinna andmise kriteeriumidena nimetanud kolm põhiväärtust, milleks on inimväärikus, vabadus ja võrdsus. Inimväärikus on midagi, mida neil kahel tükk aega polnud. Nad elasid vangistuses, kus neid kasutati asjadena, millega ISISe sõdurid võisid teha seda, milleks neil parajasti tuju oli.

Pärast põgenemist on nad pühendanud ennast sellele, et keegi teine ei peaks samasugust olukorda läbi elama ja saaksid pääsemiseks abi. Vangistuses viibides oli ka vabadus Lamiyale ja Nadiale vaid unistus. See on väärtus, mille saavutamise nimel olid nad valmis võitlema ja kannatama. Lisaks sellele seisavad nad mõttevabaduse eest ja näevad vaeva selle nimel, et me saaks elada maailmas, kus inimese arvamusi ei suruta maha, vaid võetakse arvesse.

Võrdsus on ilmselt väärtus, mida naised enim propageerivad, kuna see on printsiip, millele on ehitatud kogu nende platvorm. Võrdne kohtlemine, hoolimata inimese usulisest veendumusest, soost või minevikust, on nende soovitav tulemus.

Kui jätta kõrvale moraalsed põhimõtted ja pehmed väärtused, siis ka reaalpoliitilisest küljest on Murad ja Bashar oivalised valikud. Andes Sahharovi auhinna neile, on võimalik juhtida tähelepanu sellele, mida ISIS teeb, näidata välja lääneriikide toetust neile, kes on pidanud kannatama ja õõnestada rühmituse jalgealust veelgi. On võimalik saata signaal sellest, kuidas nende teod on vastuvõetamatud ja kuidas Euroopa ei kavatse oma arvamust nende suhtes muuta. Lisaks sellele muudab see päevakajalisemaks kogu ISISe tegevuse.

Hetkel on läänes nende tegevuse ümber diskussioon ainult siis, kui tehtu puudutab otseselt meid ning ei mõelda sellele, et inimesed Lähis-Idas peavad õudusi kogema iga päev. Inimeste silmaringi avardamine muudaks seetõttu mõistetavamaks ka pagulaskriisi, kuna nähtaks massiimmigratsiooni tegelikku põhjust, selmet arvata, et kodud jäetakse maha lihtsalt parema palga nimel.