Postimehe otsestuudios oli täna Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juht Hanno Tomberg, selgitamaks, kas ja mis asjaoludel tuleb eelmisel presidendil Ärma talule eraldatud toetusest veel raha tagasi maksta. Rahandusministeerium ja Euroopa Komisjon on antud juhtumi õiguspärasuse kohta uurimise algatanud.

Tomberg kinnitas alustuseks, et EASi nõukogu on Ermamaa küsimuses algatanud auditi, mille viivad läbi välisaudiitorid ja mis peaks tulema 2. novembril.

«Täna takkajärgi on väga raske hinnata, kuidas neid otsuseid tollal õiguslikult tehti. Kui me vaatame puhtalt määruste järgi, siis juhtudel, kus on raske määrata, kui palju on objekti turismiobjektina kasutatud, olid (tagasimaksete – toim.) määrad 5 – 25 protsenti,» rääkis Tomberg. «2012. aastal, kui EASi juhatus selle arvutuse tegi, põhjendas ta seda väga selgelt struktuuritoetuste seadusega.»

Tollane juhatus võttis aluseks selle, et on väga raske hinnata, kui palju ja millise mõjuga Toomas Hendrik Ilves Ärma talus külalisi vastu võttis - tal käis seal väga palju poliitilisi külalisi. «Hinnang anti projektile kuus aastat tagasi ja toonane EASi juhatus põhjendas, et seal on asjaolud, mis võimaldavad küsida tagasi vähem kui oleks täissumma,» rääkis Tomberg. «OÜ Ermamaad teavitati 30. märtsil 2012, et see tagasinõue on 10 protsenti juhul kui preisident või OÜ Ermamaa ei jätka seal turismitalu pidamist 1. jaanuarist 2017.»

«Saan täiesti selgelt aru, et see otsus riivab inimeste õiglustunnet. Samas me peame vaatama, et ka need otsused, mida EAS teeb, peavad alati õiguslikult põhjendatud ja kaitstavad olema. Meil ei ole täna põhjust arvata, et EASi juhatus seda otsust 2012. aastal tehes ei kaalunud kõiki asjaolusid,» kinnitas Tomberg. «Ma võin öelda, et nii majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kui rahandusministeerium andsid omapoolse heakskiidu sellele otsusele.»

Vaata videost, kuidas kujunes Toomas Hendrik Ilvese tagasimakseks 10 protsenti saadud toetuse summast. 

EAS teatas eelmisel nädalal, et esitas OÜ-le Ermamaa tagasinõude summas 19 039 eurot pärast selle osaniku Toomas Hendrik Ilvese avaldust mitte jätkata toetuse eest rajatud Ärma talu sihipärast kasutamist. Ilves on tagasinõude riigile tasunud, kuid see on vaid 10 protsenti summast, mille ta kunagi toetuseks sai.

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond hakkas esmaspäeval uurima, kas EASi 10-protsendiline tagasinõue president Toomas Hendrik Ilvese Ärma talule antud toetusest on õiguspärane. Uurimise eesmärk on hinnata EASi toetuse abikõlblikkust ja ning võtta seisukoht, kas 190 392-eurosest toetusest 10 protsendi suurune tagasinõue on seaduslik.

Uurimise algatas ka Euroopa Komisjon, et selgitada välja Ärma talule eraldatud toetuse osalise tagasinõudmise vastavust Euroopa Liidu struktuurifondide raha kasutamise reeglitele. Enne otsuse langetamist ootab Euroopa Komisjon ära rahandusministeeriumi uurimise tulemused.