FOTO: NATO ühing

Postimehe vahendusel saab täna jälgida konverentsi «Eesti julgeolek 2016: minu panus».

Konverentsi ülekannet saab kuulata nii eesti kui vene keeles.

Konverentsi kava

10.00–10.15 Avasõnad – Meelis Kiili, brigaadikindral, Kaitseliidu ülem

10.15–11.40 I paneel «Mis mõjutavad Eesti julgeolekut aastal 2016?» 

Moderaator: Lauri Hussar, Postimehe peatoimetaja

Osalejad: Riho Terras, kindralleitnant, Eesti Kaitseväe juhataja Jüri Luik, Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Erkki Bahovski, Diplomaatia peatoimetaja Merle Maigre, Presidendi julgeolekunõunik

11.40–11.50 Sirutuspaus

11.50-13.15 II paneel «Elanikkonnakaitse väljakutsed Eesti Vabariigis» 

Ettekanne: «Eesti elanikkonnakaitse arendamine – kuidas jagada vastutust?»  Margo Klaos, elanikkonnakaitse rakkerühma juht, riigikantselei

Moderaator: Rasmus Kagge, riigikantselei

Osalejad: Hannes Kont, Siseministeeriumi asekantsler Rait Kuuse, Sotsiaalministeeriumi asekantsler Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Marek Väljari, MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht

13.15-14.15 Lõuna 14.15–15.45 III paneel «Laiapõhjaline riigikaitse: kogukonna panustamise võimalused»

Moderaator: Ave Proos, Naiskodukaitse esinaise asetäitja

Osalejad: Anneli Kana, MTÜ Kodukant Harjumaa juhatuse liige ja MTÜ Metsanurme tegevjuht Gleb Volodin, Jõhvi päästekomando päästja Lembit Rosina, ettevõtja, suhtlemistreener ja kaitseliitlane Krista Mulenok, MTÜ Kodanikukaitse nõukogu esimees ja Pärnamäe Külaseltsi juhatuse liige

15.45-16.00 Lõpusõnad – Johannes Kert, kindralleitnant erus, Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige 

Konverents käsitleb  Eesti julgeolekut mõjutavaid väliseid tegureid ja riikliku julgeoleku hetkeolukorda, vaatleb julgeoleku strateegilisi suundi ja praktilisi meetmeid. Samuti hõlmab omavalitsuste ja vabaühenduste rolli elanikkonna  kaitses. 

Johannes Kert: «Riigikaitse kui tervik on iga kodaniku kodukaitse koostoime vorm. See on seda tulemuslikum, mida oskuslikumad, treenitumad ja kõige tähtsam, organiseeritumad on kodanikud.»

Konverents pöörab erilist tähelepanu elanikkonna kaitsele. Riigikantselei juures tegutseva rakkerühma eestvedamisel on Eestis loomisel elanikkonnakaitse kontseptsioon, mis annab suuna valdkonna edasisele arengule. Elanikkonnakaitse eesmärgiks on tõsta elanike teadlikkust, oskusi ja valmisolekut võimalikeks kriisiolukordadeks ning tagada erinevate asutuste koostöös elanike kaitse.

«Kõige enam sõltub elu, tervise ja vara kaitse igast inimesest endast,» rõhutab rakkerühma juht Margo Klaos.«Mida ulatuslikum ja pikaajalisem on kriis, seda olulisemaks muutub teiste abistajate roll. Peaksime kõik rohkem sellele mõtlema, kuidas mitte jääda kriiside korral abi vajajaks, vaid olla oma kogukonna inimestele abi andjaks,» lisab Klaos.

Korraldavad Eesti NATO ühing, Kaitseliit, Sinu Riigi Kaitse, Kodanikukaitse MTÜ, riigikantselei ja Rahvusvaheline kaitseuuringute keskus koostöös riigikogu riigikaitsekomisjoniga. Konverentsi rahastavad NATO peakorter ja riigikantselei.

Konverentsi logo

FOTO: NATO ühing