Avalik andmebaas sadade kuritegude ohvrite, tunnistajate ja teiste osapoolte tundlike andmetega on praegu vabalt kättesaadav kõigile huvilistele. Andmekaitse järelevalve hinnangul on mõeldav selle sulgemine, kui puudusi ei kõrvaldata piisavalt kiiresti.

«Seda registrit pole nii lihtne leida, nagu inimesed ette kujutavad,» ütles Postimehele andmekaitse inspektsiooni järelvalve direktor Andres Ojaver, «seda ei leia guugeldades, tuleb minna vastavale leheküljele ja osata seda kasutada.»

Sellegipoolest on avalik andmebaas isikuandmete, nimede ja aadressidega ka pahatahtlikuks kasutamiseks endiselt nähtav, inspektsioon ja justiitsministeerium menetlevad probleemi käesoleva aasta teises pooles.

«Eesmärk ei ole vana kohtupraktika kättesaadavuse ärakaotamine, vaid muuta inimeste õigus privaatsusele kaitstuks. Siiamaani ei ole vastutav töötleja ehk ministeerium suutnud sellega toime tulla,» sõnas Ojaver. Põhjustena toob ta välja tehniliselt keeruka protseduuri, mille jaoks inimtöötunde pole praegu kusagilt võtta.

«See tõesti riivab inimeste privaatsustunnet ning ei ole teiste inimeste asi, mis on kellegagi ohvriks olemisel toimunud või milliseid kuritegusid toime pandud,» möönis järelevalve juht.

Inimestel, kellel tekib kahtlus, et nende andmed võivad enne 2006. aastat toime pandud kuritegudes kajastuda, peaksid nende kiiremaks likvideerimiseks pöörduma ise justiitsministeeriumi või andmekaitse inspektsiooni poole.

Ojaveri hinnangul on võimalik antud register täielikult sulgeda juhul, kui sellest nimede ja muude andmete likvideerimine kiiremas korras ei ole võimalik.

«Plaan nägi probleemiga tegelemist ette ka enne Postimehe sekkumist, kuid tuleb tunnistada, et igasugune avalikkuse tähelepanu kindlasti koputab nii mõnegi ametniku südametunnistusele,» lisas Ojaver.

Lisaks karistusregistrile ja aegunud kuritegude registrile leidub ka kolmas andmebaas, mis sisaldab enne 2006. aastat tehtud kohtulahendeid. Sealsetes sadades lahendites on üksikasjalikult kirjeldatud tervet kuritööakti – koos ohvrite, kurjategijate, tunnistajate ja ekspertide andmetega.