Vladimir Sazonov

FOTO: Erakogu

Sellest, miks on ISISe propaganda edukas ja paljud inimesed, sh ka Euroopast, on liitunud islamiäärmuslastega, kirjutab orientalist Vladimir Sazonov.

Tellijale Tellijale

Selleks et mõista, mida teeb ISIS infosõja valdkonnas, tuleks alustuseks pöörata tähelepanu ISISe ideoloogiale. See koosneb lihtsatest ja kergesti mõistetavatest elementidest, tugineb mõningatele traditsioonidele, mis on seotud islami usuga, kuid pigem on see modernse (islami)äärmusluse saadus. Kuid islamistid kasutavad oma propagandas ka modernseid manipulatsioonitehnikaid ning edukate ettevõtete PR-kampaaniate kogemust. Kindlasti ei tohiks unustada ka tänapäeva popkultuuri, millest ISISe propaganda on võtnud üle mitu ideed, sest just 21. sajandi popkultuur on paljudele noortele atraktiivne.

Üks olulisemaid fundamentaalseid aluseid kõigile islamistidele on koraan. Julma terrori õigustamiseks kasutavad islamistid sageli pühakirja ja radikaalset teoloogilist kirjandust ning just sellist kirjandust, mis tõlgendab koraani äärmuslastele kasulikus võtmes. Suhtlusest uskmatutega on koraanis korduvalt juttu. Eriti tähelepanuväärne on suura 71, kus esineb palve jumalale hävitada uskmatud: «sest siis, kui nad elama jätad, eksitavad nad ära sinu sulased ja sigitavad ainult uskmatuid pahategijaid».

Islamistlikud äärmuslased kasutavad selliseid kirjakohti ära, tõlgendades koraani sageli moonutatud kujul. Äärmuslikud islamistid väidavad, et terror teiste usu- või etniliste gruppide vastu oleks justkui jumala tahe ja jumala sanktsioneeritud.

Nn kalifaadi kuulutasid ISISe liidrid välja 2014. aastal. Kaliifi tiitel oli usurpeeritud islamistide liidri poolt. Mis puudutab kalifaati ennast, siis ideena tekkis see juba varakeskaegses araablaste ühiskonnas 7. sajandil. Kuid see on edukalt kasutatav ka 21. sajandi alguses, ent paraku teevad seda islamistlikud organisatsioonid nagu ISIS.

Kuid mida tähendab see nn kalifaat ISISe juhtivatele ideoloogidele? Kalifaat on nende arusaama järgi kahtlemata brand, mis on niivõrd populaarne, et ei vajagi reklaami. See on lihtne ja kergesti mõistetav. Seetõttu võtsidki ISISe liidrid kalifaadi idee kasutusse. Kalifaat on neile eelkõige poliitiline ja ideoloogiline vahend, mis peaks aitama saavutada eesmärke poliitilis-sõjalises ja ideoloogilises võitluses vastastega.