Leedu president 1925 - 1940 Antanas Smetona.

FOTO: Wikipedia

Sotsiaalne plahvatus, mis juhtus Kaunases mõni päev pärast seima valimisi ja kusjuures asi esmakordselt läks veriste uulitsalahinguteni meeltavaldavate tööliste ja politsei vahel, arenes üldstreigiks, mille levimist takistas piiramisseisukorra ajutine väljakuulutamine.

Silmnähtavalt ei ole seima valimised suutnud viletsust kannatavatele talupoegadele ja töölistele sisendada lootust paremale tulevikule. Ei tarvitse alla kriipsutada, et Berliin jälgib heameelega Leedu sisepoliitilise seisukorra teravnemist.

Sellepärast ei maksa ka imestada, kui Saksa diplomaatia põhjapoolsete naabrite pealinnades katset teeb diskrediteerida Leedu usaldusväärsust, et lõdvendada Balti liitu. Võib-olla ei jäta ka poolakad kasutamata soodsat juhust selleks, et Leedu revolutsioonilise hädaohu katte all märkida toetust lähemale «Anschlussile» Varssaviga.

27.06.1936