Kadri Kadak.

FOTO: Sander Ilvest

Tulevase süstlavahetuspunkti kõrval elav Kadri Kadak ei nõustu linnaosavalitsuse arvamusega, et just tema kodu kõrval on parim koht narkomaanide eest hoolitsemiseks.

Olen Paldiski mnt 36 elanik, kahe algklassilapse ema. Nädal aega tagasi kuulsin meedia vahendusel, et minu koduga külgnevasse majja kolitakse Erika tänavalt süstlavahetuspunkt. Pelgulinna kogukond on nädala aja jooksul Põhja-Tallinna linnaosavanemalt Raimond Kaljulaiult tulutult püüdnud saada vastuseid asukohavaliku kohta.

Mindki huvitab, mismoodi saab just väikeste aiakestega elumajade ja mitmete lasteasutuste läheduses paiknev maja olla süstlavahetuspunktiks ainus sobiv koht. Lisaks tahan emana teada, mil moel tagatakse edaspidi minu algklassilaste turvalisus. Seni on nii minu kui naabrite lapsed saanud koduümbruses rahulikult mängida, kuid narkomaanide kogunemiskoha vahetuses läheduses ei ole ühelgi lapsel turvaline mängida. 

Kohtusin eile Põhja-Tallinna linnaosavanema Raimond Kaljulaiuga. Kohtumisel viibis peale linnaosavanema ja minu ka linnaosavanema asetäitja, jurist ja kohale kutsutud aidsiennetusega tegelev ekspert. Viimase väitel ei kujuta narkomaanid endast lastele mingit ohtu ning lahkuvad pärast uue süstla saamist süstlavahetuspunktist kohe. Mainisin korduvalt meie väikeseid rohelisi hoove, mis on süstimiseks ilmselt vähemalt sama sobivad kui Erika tänava suur sisehoov, kus narkomaanid väidetavalt kogu aeg kogunesid. Vastuseks sain kuulda, et ma ei tea narkomaanide käitumisest mitte midagi. Pärast süstla hankimist peab narkomaan väidetavalt hankima ka uue annuse ja selle puhastama. Samas väitis ekspert, et kohalikud elanikud ei pea seetõttu veel kartma kuritegevusest – politseistatistika järgi pannakse Erika tänaval toime oluliselt rohkem kuritegusid kui mujal Põhja-Tallinnas – sest esiteks varastavat narkomaanid nüüd vähem ja teiseks saavat narkomaanid nüüd raha Soomest (!). Peale selle polevatki koju tulevatelt algklassilastelt midagi võtta. Kõik me teame, et koju tulevatel algklassilastel on kaasas telefon ja koduvõtmed. Teame ka, et just algklassilapsed on võimaliku rünnaku puhul täiesti kaitsetud.  

Aidsiennetusspetsialist ise elab Wismari haigla vahetus läheduses ning kinnitab, et sealkandis ei ole mingeid narkomaanidega seonduvaid probleeme esinenud. Küsimusele, miks ei võiks siis sinna süstlavahetuspunkti avada, sain vastuse, et ega metadoonravi ja süstlavahetuspunkti saa ju ühte hoonesse kokku paigutada. Huvitaval kombel on just selline plaan aadressil Paldiski mnt 36a.

Mitmed aidsieksperdi väited olid vastuolus sellega, mida linnaosavalitsus seni on kommunikeerinud. Peamiseks väiteks on punkti ärakolimine Erika tänava elanike aastaid kestnud kaebuste tõttu. Meie kohtumisel jäi mulje, et mingiteks sellisteks kaebusteks tegelikult mingit alust ei olnudki.

Raimond Kaljulaid vastas minu küsimusele alternatiivsete aadresside kohta, et läbi viidi põhjalik analüüs, kuid minu korduva nõudmise peale ei maininud ta ühtegi konkreetset aadressi, vaid ütles, et koolide lähedusse süstlapunkti asja rajada ei saa. Samuti kinnitas Kaljulaid, et vaid viiesaja meetri kaugusel asuvale Pelgulinna koolile ei põhjusta süstlapunkt planeeritavas asukohas mingisugust ohtu. Ilmselgelt ei ole ta kursis sellega, milliseks ohuks on koolidele piirkonda kogunevad diilerid. Analüüsi tulemustega mul põhjalikult tutvuda ei võimaldatud, kuid linnaosavanem lubas lähitulevikus panna kokku «memo», kus kõigele selleteemalisele vastuse leiab. Kui viitasin toimunud koosolekute protokollidele, sain kuulda, et ma ei tea arvatavasti üldse, kuidas töö linnavalitsuses käib. Ja ega ma tõesti ei teagi, eeldan vaid, et kogu ametnike töö on läbipaistev.

Kahjuks ei pakkunud Kaljulaid välja ka mitte ühtegi konkreetset lahendust, mida saab naabruskonna turvalisuse tõstmiseks teha. Lähiajal olevat plaanis kõike uurida ja vastavaid lahendusi ka elanikega arutada. Minu arvates peaks kasu/riski suhet hindama ENNE mingi otsuse langetamist, sest ainult nii saaks teada, kas selles asukohas paiknevast süstlapunktist tulenev kasu kaalub üles tekkivad ohud. Vastuseks väitele, et linnaosavalitsus peab maandama riskid, mille ta minu laste jaoks oma tegevusega ise tekitab, vastas Kaljulaid sõna-sõnalt nii: linnaosavalitsus ei pea tagama elanike turvalisust.

Minu kui ema jaoks ei piisa paljasõnalistest väidetest, et naabrite ohutusega tegeldakse. Minu jaoks on vastuvõetamatu, et linnaosavanem räägib meedias süstlavahetuspunktita ohtu sattuvatest lastest, kuid ei pea enda ülesandeks kaitsta neid konkreetseid lapsi, kelle ta oma otsusega kõige vahetumasse ohtu seab. Samuti on mulle kui Pelgulinna elanikule jätkuvalt täiesti arusaamatu, mis põhjusel peab linnaosavalitsus Paldiski mnt 36a süstlavahetuspunktile sobivaimaks asukohaks. Maja asub elurajoonis, haridus- ja lasteasutuste läheduses ja väga suure liiklusega tee ääres, mis kujutab endast ohtu nii narkomaanidele kui nendega kohtuvatele inimestele.