Huvitav on jälgida, kuidas käsitletakse meedias tehnoloogia ja innovatsiooniga seotut. Ühed teemad tõstatuvad esiplaanile, teised jäävad sootuks tähelepanuta. Seejuures ei pruugi teemade valikul, käsitluste rohkusel/vähesusel ja laadil olla mingit loogilist või ühest põhjust. Võtame näiteks kaks viimasel ajal väga populaarset teemat: taksondus ja suitsetamine. Tehnoloogilise innovatsiooni (äpid ja e-sigar) tõttu on mõlemad valdkonda jõudnud n-ö uuenemisfaasi.

Tellijale

Taksonduse puhul on seda hästi selgelt teadvustatud, mis väljendub ka meediakäsitluste rohkuses, argumentide jõulisuses jm. Ehkki suitsetamissfäär ületab taksondussfääri nii majanduse kui mõju ulatuse tasapinnal tunduvalt, on selle puhul tehnoloogia rolli adumine ja mõtestamine jäänud tagaplaanile.

Kui lugeda 13. mai Postimehes ilmunud intervjuud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubakavastase töö eksperdiga, ilmneb, et kordagi ei võeta jutuks e-sigaretti. See tekitab mõningast imestust vähemalt kahel põhjusel. Esiteks on e-sigaret suitsetamise väga pikas ajaloos vahest kõige olulisem innovatsioon üldse, mis on kogu sfääri väga suures ulatuses muutnud (ja tulevikus muudab veel enam). Teiseks seepärast, et vähemalt osa neist arengutest, millest ekspert pajatab (nt suitsetajate arvu vähenemine), on ilmselt ühel või teisel kombel seotud e-sigarettide laialdase kasutamisega.