FOTO: Allikas: David Harvey «The Condition of Postmodernity»

Rändamine on lihtsam kui kunagi varem, sest terve maailm mahub ära arvutiekraanile ja mahajääjad on äraläinutest Skype’i-kõne või e-kirja kaugusel. Tervete rahvaste rändeks on vaja hulka õiges vanuses inimesi, silmapiiril kõrgema elatustasemega riiki ja sündmust, mis rändevoo käivitaks. Need kolm tingimust on praegu täidetud nii Ida-Euroopas kui ka Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas. Tõsiste probleemidega peab toime tulema nii rände siht- (töötus, sotsiaaltoetused) kui ka lähteriik (tööjõupuudus, regionaalprobleemid). Rännet lahkavad Tartu Ülikooli professorid Rein Ahas ja Tiit Tammaru.

Tellijale Tellijale

Maailm, milles toimub praegune rändekriis, on tänu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) arengule oluliselt muutunud. Tihti tundub, et rännete emotsionaalsel käsitlemisel lähtutakse aga eelmise sajandi maailmapildist. Mobiilse avatud infoühiskonna sunnismaiseks muutmine ja müüridega piiramine on juba ette läbi kukkunud.