Aleksander Laane

FOTO: Mihkel Maripuu

Jätkem vallad ja nende volikogud alles, kuid jagame ametnikud koostööd tegevate valdade peale ära, kirjutab Eestimaa Roheliste esimees Aleksander Laane.

Tellijale Tellijale

Omavalitsus, kohalik omavalitsus peab tähendama just nimelt oma valitsust, võimalust, õigust ja kohustust oma kohalikku elu ise korraldada ja selleks vajalike oma asjade üle ise valitseda.

Kuniks valla elanikud arvavad, et olemasoleva valla suurus on paras ja volikogu neid esindab, pole mingit põhjust mitmest vallast üht suurt teha. Vaja on hoopis küsida, kas oleks mõttekas olemasolev kogukonna suurusele sobivamaks ehk – väiksemaks teha? Midagi head sellest, et otsustusõigus kogukondadest kaugemale nihkub, ju pole. Suuremaks ühendamine võib, kuid ei pruugi olla majanduslikult kasulik. Siinjuures tuleb aga alati selgitada, mis on avaliku sektori valitsemise juures «kasu».

Kuidas ületada vastuolu ääremaastumise, otsustusõiguse kaugenemise ning loodetava majandusliku kasu vahel? See ei saa olla – ja, muide, ei olegi – nii hirmus keeruline, kui seda asjatundlikult analüüsida ja hinnata.

Kui volikogud ehk otsustusõigus oma valla eelarve piires jääb alles ning naabervaldadega jagatakse vaid ametnikke ja sisulise töö tegijaid ning sellele vastavalt jagatakse tulu ja kulu, siis on vastuolu ju ületatud. Ametnikud on – ratsionaalsel määral – ühised, aga volikogud eraldi.