Seltside arvu järele peaks Nõmme seltskondlik elu kõigiti lokkama. On ju ellu kututud üle 10 mitmesuguse organisatsiooni. Tegelikult aga ei ole seltskondlist elu suuremat märgata, kuna seltside peategevus seisab vaid nende eneste sisemises asjaajamises, või mõne peakoosoleku pidamises. 

Põhjuseks niisuguseks tagasihoidlikuks tegevuseks on peaasjalikult kohase ruumi puudus, kus seltsid midagi saaks ette võtta. Viimasel ajal on haridusselts toonud seltsiellu vähe elevust, kuid ka temagi peab võõrastes ruumides oma kõnekoosolekuid korraldama ajal, mil inimestel ei ole võimalik neist osa võtta. Nüüd on linnavalitsus võtnud asja tõsiselt ja otsustanud oma pidulikul volikogu koosolekul, 24. veebruaril otsustada Nõmme rahvamaja ehitusfondi küsimuse. Linnavalitsus kavatseb omalt poolt selleks otstarbeks määrata 5000 krooni. On kuulda, et rahvamaja ehitusega tahetavat juba õige pea algust teha. Linnavalitsus küsis rahvamaja ehituseks toetust ka haridusministeeriumilt. Muidugi haridusministeeriumil ei ole vabasid krediite rahvamajade ehitamiseks ja asi võib tulla kaalumisele kultuurkapitali nõukogu uue poolaasta eelarve kokkuseadmisel aprillikuus. 22.02.1928