Jaan Tõnisson FOTO: Arhiiv.

Vabariigi valitsuse otsusega ei saa Tõnisson uue ajalehe väljaandmise luba enne, kui uus põhiseadus vastu võetakse.

«Uute ajalehtede ilmumist ei võimaldata». Hiljuti pöördus prof. Jaan Tõnisson siseministeeriumi poole ja küsis ajalehe väljaandmise luba nimetuse all «Vabadus». Küsimus oli arutusel vabariigi valitsuses, kes tuli otsusele, et tuleb jääda seniste seisukohtade juurde, mille kohaselt uute ajalehtede loa andmist ei võimaldata enne, kui uus põhiseadus on vastu võetud ja sellekohaselt ka uus trükiseadus maksma pandud.

Enne neid reforme ei või võimalikuks pidada, et meie avalikkuses tekiksid parteilise võitluse teravad vastuolud ja sisemised tülid. Vabariigi valitsuse tähendatud seisukohtadele vastavalt on politseivalitsus, kelle käes nende lubade otsustamine, seni keeldunud uute ajalehtede ilmumise lubade andmisest kõigile, kes selleks on pöördunud siseministeeriumi poole. On arusaadav, et sellest kogu aeg maksvusel olnud korrast ei saadud erandit teha ka Jaan Tõnissonile. 03.02.1937