«Valitsuskriisi jutt, mida on iga kord välja toodud, kui valitsuses on erimeelsus, on juba natuke naljakas. Ei ole valitsuskriisi,» ütles Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Jevgeni Ossinovski täna Postimehe stuudios eilse kooseluseaduse rakendusaktide kokkuleppe põrumist kommenteerides. Tema sõnul ei vasta tõele ka jutt, et IRL-ile oleks mõista antud, et neil ei pruugi varsti enam valitsuses kohta olla.

«Tõsi on see, et seaduse kallal on palju tööd tehtud alates sellest, kui Vabaerakond otsustas liikuda selle vastaste paati,» jätkas Ossinovski ning lisas, et kolmapäeva õhtuse seisuga oli kokkulepe rakendusaktidele 51 hääle saamiseks riigikogus olemas. «Eile otsustas IRL sellele paraku viimasel hetkel pidurit tõmmata,» nentis ta.

Margus Tsahkna väite, et kokkulepet pole olnudki, lükkas Ossinovski ümber: «Ma ei ole kokku lugenud tunde, mida on veetnud kolme erakonna esimehed selleks, et see kokkulepe rida rea haaval üle käia. Tehnilises mõttes on see kokkulepe koos, küsimus on, kas IRL on valmis selle poolt hääli andma.»

IRL-i koostöövõimekust valitsuse tasandil kommenteerides ütles Ossinovski, et vahel on koostöö tõesti olnud raskendatud. «Mõnikord on IRL-i esindajad enne kirjutanud pressiteate ja siis tulnud partneritega läbi rääkima,» sõnas ta ning lisas, et kuigi need on olnud üksikjuhtumid, ei tee need midagi lihtsamaks.

Juhan Partsi saatmist Euroopa Kontrollikotta kommenteerides jäi Ossinovski üldsõnaliseks: «Ma usun, et pärast seda, kui me suudame kooseluseaduse rakendussättes jõustada, saame selle küsimuse juurde tagasi tulla.»

IRL-i endine esimees Urmas Reinsalu ütles eile meediale, et sotsiaaldemokraadid on kooseluseaduse sätete osas algusest peale avalikkusele vassinud, peamiselt samasoolise paari lapsendamisõiguse kohta. «Urmas Reinsalu on üsna osav juriidiliste ja propagandistlike väljendite väljamõtlemises,» vastas Ossinovski ning selgitas, et sotsid on tõepoolest pidanud selles küsimuses järeleandmisi tegema.

Alkoholipoliitika pole juristide otsus

«Allar Jõks tänases ametis, kus ta nõustab alkoholitootjaid, on jõudnud seisukohale, et välja pakutud meetmed on kuidagi kehvad ja õigustamatud,» ütles Ossinovski sotsiaalministeeriumi ja alkoholitootjate vastukäivaid uuringuid alkoholiseaduse eelnõu kohta kommenteerides. «Kui ta õiguskantsler oli, pidas ta väga sütitava kõne, kus ta rääkis sellest et alkoholi tarbimine on üks olulisemaid probleeme Eestis ja me peame kindlasti astuma samme selleks, et seda karmistada. Sealhulgas pakkus ta  needsamad meetmed välja, mis ka tänases eelnõus on välja pakutud.»

«Võib-olla on Allar Jõks kardinaalselt oma seisukohti vahepeal muutnud, tema kõne oli aastast 2006,» arvas Ossinovski ja lisas, et vastukäivates juriidilistes analüüsides pole midagi uut. «Kui alkoholitootjad tellivad mingit juriidilist analüüsi, siis nad kindlasti eeldavad, et see ütleb, et nende seisukohad konkreetse eelnõu suhtes on õiged.» Alkoholipoliitika üle otsustavad tema sõnul siiski valitsus ja riigikogu, mitte juristid.

Analüüsi tellimist advokaadibüroolt Jesse & Kalaus, mille üks partneritest Piret Jesse on Tervise arengu instituudi direktori Maris Jesse lähisugulane, ei näinud Ossinovski probleemina. «Selles konkreetses büroos töötab advokaat, kellel on vastav rahvatervise õiguse magistrikraad Oxfordi ülikoolist ning on vaieldamatult selle teema üks tippspetsialiste.» Ossinovski sõnul Piret Jesse selle anlüüsi puhul kaasatud ei olnud. «Lõpuks on eesti ühiskond nii väike, et kellegi venna, õe või lapse töötamine mõnes teises sfääris on vältimatu.»

Fookusesse tuleb narkoravi

«Teema, mis pole süsteemselt tähelepanu saanud, on narkoravi,» ütles minister eelseisvat narkopoliitika ülevaatamist kommenteerides ning tõi eesmärgiks narkoravimeetodite ühtlustamist kõigis maakondades. Laiema probleemina nimetas Ossinovski ka puudulikku informeeritust: «Vanemad ei oska väga hästi tuvastada, kas nende lapsed on tarvitanud narkootikume või mitte.»

Fentanüüli ja kanepi käsitlemise eristamist seaduse mõttes tuleb ministri sõnul põhjalikult kaaluda. «Üldeesmärk on kõikide narkootikumide, sealhulgas legaalsete – alkoholi ja tubaka – tarbimise vähendamine.»

«On juhtumeid, kus tõesti tundub ebaõiglane, et mõni inimene istub mitu aastat vangis selle eest, et on kuskil paar taime kasvatanud. Seda arutelu tuleks rahulikult edasi pidada,» leidis minister.

Kanepituru reguleerimise poliitilist populaarsust ei soovinud Ossinovski hinnata, kuid möönis, et tihti pole inimesed nendel teemadel piisavalt informeeritud. «See kehtib eelkõige vanemaealiste kohta, kes pigem suhtuvad sellesse väga tõrksalt.»

Minister toonitas, et radikaalne narkopoliitika muutmine siiski päevakorras ei ole.