Paljastati põranda-alune rahapada. Valerahade tegijad vahistati – kes kodus, kes tänaval.

Viis meest tegid viisnurgaga valeraha.

Tartu kriminaal-politseil läks korda avalikuks teha suurejoonelist salarahavabrikut. Tabamine kujunes sedavõrd kiireks, et asjaosalised ühel hoobil vangistati: ühed kodus, teised tänaval. Valerahasid saadi samuti tabamisel kätte. Rahavõltsijate jõuk valmistas Nõukogude Liidu tschervonetseid. Kriminaal-politsei arreteeris asjaosalistena 5 isikut: Ferdinand Vaino, Heinrich Karmi, Ferdinand Puusepa, Ludvig Johansoni ja Mihkel Tiedebergi. Üks asjaosalisist: Plaado-nimeline, istub juba vanglas, kandes karistust ühe samalaadilise kuriteo eest varasematest aegadest. Rahad on sedavõrd hästi järgi tehtud, et ka asjatundlikum silm ei saaks neid esialgsel vaatlusel eraldada õigest. Tschervonetseist on võltsitud väiksemaid rahamärke, kuna neid oleks hõlpsam võimalik levitada. Nagu ametivõimudel on korda läinud kindlaks teha, pole võltsitud tschervonetseid üldse käiku jõutud lasta. Valerahavabriku ja asjaosaliste avastamine ning tabamine toimus ülikiirelt. Valmistatud rahad saadi kõik kätte.

27.01.1933