Argo Ideon FOTO: Toomas Huik

Tallinna linnapea Edgar Savisaar leidis taas põhjuse esitleda end ja oma parteid tagakiusatu ning tõrjutu rollis. Selleks oli vaja kulutada 90 000 krooni linna raha uuringule, et teada saada: osa meediakanalite kajastusi Eesti pealinna tegemiste kohta on negatiivsed, teine osa positiivsed, aga valdav osa neist on neutraalsed.

Sealhulgas osas linna tegevusvaldkondades, nagu kultuuripealinn 2011 või avalik kord, uuringus vaadeldud perioodil ühtki negatiivset kajastust ei olnud, aga näiteks lasteaedade võimaliku eelarvekärpe kohta olid kirjutised enamikus negatiivsed – kui uskuda ekskultuuriminister Raivo Palmaru avaldatud kokkuvõtet.

Tulemus on Savisaare meelest šokeeriv ja näitab, et meedia suhtub temasse sama erapooletult nagu Nõukogude ajakirjandus Ronald Reaganisse. Mul ei ole käepärast vanu Pravdasid ega Rahva Häält, et vaadata, mida seal Reaganist kirjutati, kuid mälust mingeid erilisi paljastusi tema kohta ei meenu. Vaevalt et Nõukogude ajakirjandus tohtis välisriigi presidendi kohta omapäi üldse midagi kirjutada.

Savisaare avangu mõte jääbki arusaamatuks, sest kellele peaks see olema suunatud? Oma valijale? Need, kes Keskerakonda toetavad, teevad seda nagunii, vaevalt aga mõjub teistele ligitõmbavalt ohvri mängimine kogemustega poliitiku poolt. Võib-olla on see suunatud erakonnasiseseks tarbimiseks, et seletada, miks erinevalt varasematest aegadest pole Keskerakond sel perioodil valitsusse jõudnud?

Ning miks osas arvamusküsitlustes Reformierakonna reiting pidevalt hoopis kõrgemal triivib? Loomulikult saab seda seletada üksnes kallutatud jõudude aetud kiusuga, sest Tallinna linnavalitsuse ega tsentripartei enda tegevuses mingeid puudujääke kindlasti ei esine.

Vaadates viimasel ajal domineerivat meediapilti, näib mulle, et hetkel võiks Savisaare asemel end ohvrina näidata hoopis kultuuriminister Laine Jänes – põhjused jätaks siinkohal lahkamata, aga raske on vist vaielda selle vastu, et Jänes on lehtedes, raadios ja TVs kõvasti nüpeldada saanud.

Äripäev on suunanud muljetavaldavad ressursid sellele, et uurida teise kõrge reformierakondlase, Jaanus Rahumäe varanduslikku seisu. Arvestades, et küsimusi ilmnes rohkem kui kindlaid andmeid mingi rikkumise kohta, võiks Savisaar hoopis riigikogu kapo-komisjoni esimeest kiivalt jälgida – sest kuidas nii, et «orav» jääb majandushuvide deklaratsiooni ees puhtaks, kui temal endal tuli hiljuti tunnistada rikkumist laenu kajastamisel?