Kalle Muuli.

FOTO: Peeter Langovits / Postimees

Tore, et Isamaa esimehe Margus Tsahkna laupäevane sõnavõtt ei jäta teisi erakondi külmaks. Vabaerakond on Tsahkna kõnes esitatud ideed eestlaste arvu suurendamisest kahe miljonini nimetanud koguni kunagise isamaaliitlase ja praeguse vabaerakondlase Tõnis Lukase mõtte edasiarenduseks, kirjutab riigikogu liige Kalle Muuli (IRL).

Järjepidevuses pole kindlasti midagi halba, aga ajal, kui Tõnis Lukas samalaadse idee välja käis, ei langenud see paraku piisavalt viljakale pinnasele. Loodame, et Vabaerakonnal on nüüd seda enam põhjust Isamaa algatust toetada.

Eesti rahvaarv on viimase veerandsaja aasta jooksul vähenenud hoolimata sellest, milline erakond on võimul olnud. Sisserändajad Euroopas on samuti reaalsus, millega nii praegune kui ka kõik järgmised valitsused peavad tegelema. Need küsimused ei puuduta ainult meie igapäevaelu – seda, kas meie naabri nimi on Ivan või Ahmed–, vaid mõjutavad otseselt ka seda, kui palju on meil maksumaksjaid ja maksutulu tarbijaid.

On selge, et Isamaa kõnekoosolekul esitatud ideed vajavad põhjalikku läbitöötamist. Näiteks perepoliitika osas väärib kindlasti esiletõstmist Kersti Kaljulaiu välja käidud mõte, et naiste eemale tõmbamine tööturult pooleteiseks aastaks ei soodusta naiste ja meeste võrdset kohtlemist.

Majanduspoliitikas peame mõtlema, kuidas tagada, et meie õigusruum käiks muutuva ühiskonna ja majandusega kaasas, ning kuidas saame toetada inimesi, kes soovivad Eestis töötada ja kasutada siin oma intellektuaalset potentsiaali.

Erakondadelt ootaks neis küsimustes sisulisemaid seisukohavõtte. Eesti elus ei muutu sellest midagi, kas üks või teine erakond on olemas või mitte. Rahvastik ainuüksi sellest ei suurene ega vähene.