4. jaanuari õhtul tõi Venemaalt tulev rong Narva 8 eestlast, kes sealt pikemat aega vanglates virelemise järele välja saadeti. 

Kõik väljasaadetud kuulusid piirituslaeva «Stig’i» meeskonda, nende nimed on Jalakas (kapten), Gutmann, Jürgens, Toompuu, Eslom, Vaarma, Kalkolm ja Kultner. Nagu mehed ise seletavad, seisis piiritusega kauplev laev «Stig» Persia lipu all Soome lahe neutraalvetes. 26. oktoobril möödunud aastal ilmusid laeva juurde kaks nõukogude Vene kaadrilaeva ja sundisid «Stig’i» enesele järgnema. Piirituslaev viidi Leningradi sadamasse, kus kõik meeskonna varandus ja laadunud 100 000 soome marga väärtuses konfiskeeriti ja mehed ise GPU vanglasse asetati.

Mehi süüdistati salakaubaveos, mida tõendavad ka väljalõiked Leningradi lehtedest, mis mehed enesega kaasa tõid. Kohus leidiski nad selles süüdi olevat ning mõistis laevakapteni Jalaka kaheks aastaks üksikvangistusse ja 200 000 senti eesti rahas trahvi maksma. Ülejäänud meeskond mõisteti eranditult 1½ aastaks vangi.

Peale kohtuotsuse viidi süüdimõistetud vangimajasse «Isolator», kus karm vangipõli algas. Meestelt võeti ära isegi kraed, kraenööbid ja muud «uhkusasjad».

Detsembrikuu alul aga leiti, et on võimalus salakaubaveo-protsessi veel uuesti läbi arutada. Kohus muutis oma otsuse. Laeva meeskond nimetati «kodanlise riigi töölisteks» ja otsustati sellistena Eestisse välja saata. Siiski kestis elu Vene vanglates veel kuni 3. jaanuarini, mil mehed rongile asetati ja Eestisse saadeti. 7.01.1930