Andreas Elme ja Elise Nikonov online-väitlemas.

FOTO: Margus Ansu

Eesti Väitlusseltsi võistkond leiab tänase online-väitluse omapoolses kokkuvõtvas lõppsõnas, et mõõdukas joomine pigem hoiab kui rikub tervist.

Täname härra Beekmanni suurepärase väitluse eest. Me oleme endiselt seisukohal, et alkoholi mõõdukal tarbimisel kaaluvad tervisekasud üles -kahjud.

Mõõdukas alkoholitarbimine ei tekita maksahaigusi ja rinnavähki

Seda tuntakse juba aastakümneid prantsuse paradoksi («French Paradox») nime all, mille järgi prantslastel, kes noorest east kõrge vanuseni tarbivad alkoholi, ei esine maksahaigusi ega rinnavähki rohkem kui teistes riikides.

Teadusmaailmas on selge tõde, et pidev mõõdukas koguses alkoholitarbimine ei tekita samahästi kui üldse maksahaiguseid. Rinnavähi tekkes ei ole alkoholil suurem roll kui tervisespordil liigeste kulumises.

Mõõdukas alkoholitarbimine vähendab mitme haiguse riski

On tehtud palju uuringuid alkoholi südame-veresoonkonnahaiguste riski vähendava toime kohta, milles on ilmnenud U-kujuline kõver. See tähendab, et võrdselt kõrge suremus on karsklastel ja liigtarbijatel, mõõdukatel tarbijatel on see aga kõige madalam.

Härra Beekmann tõi välja Lanceti raporti, kus ilmnes, et karsklaste kõrge suremuse põhjuseks on see, et karsklaste hulgas on inimesi, kes on joomise lõpetanud oma halva tervise tõttu.

Kõik uuemad uuringud (millele me oleme viidanud) on selle faktori välistanud. Ja endiselt selgub, et mõõdukalt tarbijatel on väiksem suremus nendesse haigustesse kui karsklastel!

Avakõnes tõime välja veel mitmeid haigusi, mille risk tänu mõõdukale alkoholitarbimisele väheneb.

Alkohol aitab lõõgastuda ja suhteid luua

Me tõestasime, et alkoholi on võimalik tarbida selliselt, et see lõõgastab ning aitab luua suhteid. See, et alkohol muudab inimese jaoks suhtlemise lihtsamaks, ei tähenda, et tal on tingimata sügavad probleemid ja ta vajab tõsist abi. See teeb suhtlemise lihtsalt lihtsamaks.

Me oleme nõus härra Beekmanniga, et kui tarbida alkoholi liiga palju, võib see hoopis suhteid lõhkuda. Aga just seda me väidamegi, et alkoholi tuleb tarbida väga mõõdukalt! See tähendab teaduslike soovituste järgimist ehk korraga vaid paari klaasi veini tarbimist.

Samuti peaksid inimesed kindlasti järgima oma sisetunnet, et nad lõpetaksid tarbimise õigel hetkel.

Väitlusseltsi võistkond ei esinda online-debattides oma seisukohti. Mõlema osapoole lõppsõnade avaldamisega on tänane online-väitlus lõppenud!