Poola esimene president Gabriel Narutowic, kelle mõrvas paremäärmuslane Eligiusz Niewiadomski.

FOTO: Wikimedia Commons

Poola uus president Narutowicz surmatud. Eile avaldasime meie kirjelduse ärevatest sündmustest Poolamaal presidendi valimise puhul. Siis näis juba, et Poolamaa ärevatest silmapilkudest on üle saanud ja uuesti rahulikule ülesehituse tööle on asunud. 

Eeltoodud teade Poola presidendi tapmisest annab aga tunnistust, et käärimine Poola rahvuslaste ringkondades veel lõppenud pole.

Meie teame kui kahjulikult sarnased kuritööd sisemise elu peale mõjuvad ja kuidas nad rahulikku arenemiskäiku ja ülesehitustööd takistavad. Poolamaal, kelle majanduslisest ja poliitilisest seisukorrast, nagu teisedki Balti riigid huvide ühtsuse pärast huvitatud oleme, on suured arenemisvõimalused. Kahtlemata peab aga Poolamaa poliitiline ja majandusline arenemine selle all kannatavad, kui seal äärmine rahvusline vool võimule pääseks, mis praegustel oludel võimalik näib.

President Narutowicz oli demokraat, rahuliku ülesehitustöö poolehoidja, mida ta esiteks avalikkude teede ministrina, pärast välisministrina edendada püüdis. Kahtlemata oleks ta uues ametis samas sihis tööd teinud ja Poola rahva hea käekäigu kindlustamiseks paljugi korda saatnud.

Loodetavasti suudab Poola rahvas ka sellest kriisist üle saada. Ja endale vaba arenemiskäiku kindlustada, hoolimata kõigist raskustest. 17.12.2015