Ellen Sternhof

FOTO: SCANPIX

Sotsiaalministri määrus, mis tuleva aasta 1. jaanuarist muudab juhiloa taotlejatele kohustuslikuks esmaabikoolitusel omandatud oskuste kontrolli ning määrab ka õpetamise metoodika, sisaldab kahjuks vananenud nõudeid.
 


Määruse eelnõu kohaselt peab esmaabikoolitusel kasutatama vähemalt järgmisi õppevahendeid: mootorsõidukijuhi esmaabikomplektid; sidumisvahendite komplektid, sealhulgas kolmnurkrätikud paarikaupa harjutamiseks; desinfitseerimisvahenditega puhastatav mannekeen, millel on võimalik palpeerida pulssi, harjutada kaudset südamemassaaži ning hingamisteede avamist ja ventileerimist.

Juhin siinkohal tähelepanu asjaolule, et juba 2005. aastal ütles ERC ehk Euroopa Elustamisnõukogu oma juhistes selgelt välja, et inimest tänavalt enam pulssi katsuma ei õpetata.

Põhjus on lihtne: seda on väga keeruline teha ja see tekitab inimestes suurt segadust ja kõhklusi. Elustamise kriteeriumideks on teadvusetus ja puuduv või ebaefektiivne hingamine – need tunnused on lihtsalt ja üheselt õpetatavad ning õpilastele lihtsalt mõistetavad.

Seetõttu näen selles õppevahendi nõudes suurt probleemi, sest kui mannekeenil on võimalik pulssi katsuda, siis tuleb ju seda ka õpetada. Inimesed reisivad palju, lähevad tööle välismaale ja läbivad enne teadlikult esmaabikoolituse.

Eesti Punasele Ristile on antud Euroopas kehtiv sertifikaat, sest meie õpetus vastab Euroopa Liidus kehtestatud nõuetele, mida kahjuks ei saa öelda paljude isehakanud koolitajate kohta.

Eesti Punase Risti õpetatu taset kontrollib pidevalt Euroopa Elustamisnõukogu.

Kuidas saavad meie informeeritus ja teadlikkus esmaabi õpetamisest ilma meditsiinilise erihariduseta inimestele olla paremad, kui see on Euroopa Elustamisnõukogul? Ma arvan, et elustamisnõukogu aastatepikkune teadustöö ja statistiline analüüs on tõenduspõhised ja peaksid olema ka Eesti Vabariigis suunaandvateks juhisteks.

Ma väga loodan, et sotsiaalminister vaatab läbi just avaldatud esimese info 2010. aasta ERC juhistest ja Eestis saab olema samasugune esmaabikoolitus.