Tänase lehe vahelt leiavad kõik Postimehe ja Postimees Gruppi kuuluvate maakonnalehtede lugejad Eesti suurima tiraažiga ajalehe – Maa Elu. Õigupoolest teeb trükiarv 82 000 Maa Elust isegi maailma suurima eestikeelse lehe.

Uusi paberile trükitud ajalehti sünnib praegu üliharva. Nii meil kui mujal räägitakse ajakirjanduse trendide puhul peamiselt digimeediast – audiovisuaalse materjali tähtsusest (videod, fotogaleriid, interaktiivsed diagrammid jne) ning koguni sellest, et töö, mida varem tegid ajakirjanikud, saab teatud tehnilises osas üldse arvuti ülesandeks.

Kuid Postimehe ning Postimees Gruppi kuuluvate maakonnalehtede (Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja ja Valgamaalane) tellijate lojaalsus – seda peegeldavad lugejauuringud – näitab, et paberlehti loetakse just maal meelsasti praegu ja ka edaspidi.

Avalikkuse soov saada süstematiseeritud ja analüüsitud teavet üha kirevamas meediapildis järjest kasvab. Siin annab oma panuse ka täna ilmumist alustav ajaleht Maa Elu. Kuid mõistagi ei ilmu seegi leht ainult neljapäeviti paberil, vaid elab ka digielu portaalis maaelu.ee.

«Maa Elu on suunatud ettevõtlikule maainimesele,» on öelnud lehe peatoimetaja, kogenud majandusajakirjanik Peeter Raidla. Maakonnalehtede lugejale toovad Maa Elu artiklid süvitsi minevat lisasisu. Postimehe lugejale lisab aga leht pilguheidu maaellu – teemasid, mille puhul on küll olemas selge lugejahuvi, ent mis kipuvad jääma suurte, nüüdisajal sageli globaalse mõõduga päevasündmuste varju.

Midagi pole teha – suured lehed kipuvad olema üsna (pea)linnakesksed. Postimees Grupi juhatuse liige Margus Mets märkis eile Postimehe portaalile antud «Postimehe päevaintervjuus» ka seda, et peamine võistleja, neljapäeviti ilmuv Maalehtki on muutunud järkjärgult üha enam üldhuvi ajaleheks, ehk siis väljaandeks, mis vaatleb maal toimuvat linlase pilguga.

Kuid kõik märgid näitavad, et aeg, mil sootsium maale selja pööras, on tegelikult lõppemas. Esiteks elab suur osa rahvast endiselt maal. Teiseks ostetakse üha enam endale suvekodusid ja üha sagedamini leidub neid, kes linnast üldse maavaikusesse kolivad. Võimalusi selleks pakuvad tänapäevased tehnoloogilised lahendused, mis võimaldavad inimestel teha kaugtööd. Seoses sellega kasvab aga inimeste vajadus kõikvõimaliku praktilise teabe järele, alates maaettevõtlusest, lõpetades igasugu aiatarkustega.

Maa Elu ilmumahakkamine on ka väga tähtis samm kogu äsja moodustatud Postimees Grupile. See on hea näide sünergiast, sest kirjutama hakkavad uues ajalehes ajakirjanikud tõepoolest kõikjalt üle Eesti – nii maakonnalehtedest kui Postimehest. See tähendab mitmekesist ajakirjanduslikku kogemust ja kvaliteeti. Head Maa Elu lugemist!