Eile kirjutas majandusminister alla määrustele, mille järgi eeloleval aastal tulumaksu sissenõudmist hakatakse teostama. Meie tulumaksu seaduse järele tuleb ettevõtjatel, kus üle 10 ametniku, tulumaks palast kinni pidada. Kuna selle teostumine aga varemini ei ole läbi viidud, siis otsustas majandusminister ka eeloleval aastal palgast kinni pidamist mitte nõuda.

Edasi kinnitas majandusminister määruse tulumaksu teadete andmise kohta. Kõigil maja- ja maaomanikkudel tulev vastavatel plaanidel linnas maksuinspektoritele ja alevites ja valdades alelevi- ja vallavalitsustele esitada nende isikute täielik nimekiri, kes sel aastal 15. dets. nendes majades elasid. Nimekirjad tuleb ka nende kohta esitada, kes ajutiselt majadest lahkunud olid. Nimekirjad tulevad hiljemalt 30. dets. esitada. Tähtajaks teadete mitteandmise või puudulikkude teadete esitamise eest võetakse asjaosalised vastutusele.

Era ettevõtete juhatused on kohustatud hiljemalt 15. jaanuariks 1930. a. otsekoheste maksude valitsusele kõigi osanikkude ja aktsionääride nimekirjad esitama, kellel on nimelisi aktsiaid ja osasid. Samuti tuleb anda teateid nende kohta, kes aktsiaid on volitanud volinikkudele viimasest peakoosolekust osavõtmiseks. 10.12.1929