Eksiteed meie ühistegevuse pinnal. Kui mõni ühis-ettevõte nurja läheb, siis ei too see mitte ainult lähematele osalistele kahju, vaid avaldab rõhuvat mõju isegi kaugemal seisjate kohta.

Kuna meil ühistegeline liikumine alles algust võtmas on, siis ei ole meil suuremaid kaotusi ühisettevõtete poolest veel olnud. Ainult mõni üksik tarvitajate-ühisus, nagu Tartu «Progress» on lühikese hakatuse järele hingusele läinud.

Kuid ometi on isegi sarnased väiksed äpardused inimesi laialt heidutanud. Nii kaebavad Tartu uue tarvitajate-ühisuse asutamise mõtte õhutajad, et inimesed võõristavat esiotsa kangesti, sest «Progressi» kaotus olevat veel kõikidel meeles. Isegi «Linda» seltsi hale ots kumiseb inimestel veel kõrvus. Ei vaadata selle pääle, et «Linda» kui aktsiaselts sootu teisel alusel seisis kui ühisettevõtted vastastikuse vastutuse alusel. Kui midagi ühisel vastutusel tahetakse käima panna, on kahtlejatel varsti seletus käepärast, et ega ju sarnasest asjast midagi välja ei tule – lõpeb vististi niisama kui õnnis «Linda» selts!

Ettevõtete nurjumine avaldab meil iseäranis sellepärast kergesti halvavat mõju, et meie inimesed loomu poolest sagedasti väga umbusklikud on.

Seda enam tuleb siis meil ühistegevuse põllul uute ettevõtete algamisel ettevaatlik olla ja kõige eest hoida, mis asja edaspidi rikkuda võiks.

07.12.1910