Pagulasvastane meeleavaldus Tartus FOTO: Kristjan Teedema

Välisriikide kaubanduskojad Eestis kirjutasid valitsusele avaliku kirja, milles kutsuvad üles Eesti ühiskonnas esinevat sallimatuse probleemi lahendama, sest vastasel juhul ei taha edasipidi välismaa talent siia õppima ja tööle tulla.

Välismaised kojad tunnustavad Eesti valitsuse püüdlusi välismaise talendi meelitamisel ja eri tööstusharudes tööjõupuuduse leevendamisel. Viimase aja pagulaste vastuvõtmise vastuolude valguses on välismaalaste kogukond Eestis, eriti teistsuguse nahavärviga inimesed, märganud verbaalse ja füüsilise ahistamise sagenemist. Mõnede poliitiliste liidrite sõnavõtud, kus mõistetakse hukka pagulasi ja välismaalasi, koos võimetusega neid rünnakuid selgelt hukka mõista, on andnud hoogu äärmuslusele. Suhtumine põgenikesse ja rünnakud välismaalastest tööliste ning sõjaväelaste vastu on hakanud progressiivse riigi mainet rikkuma.

Iga valitsus peab tegelema isikute ja rühmadega, kes väljendavad ohtlikke vaateid, mis ei austa põhilisi inimõigusi. Tunnustame välismaalaste ja vähemusrühmade kaitseks sõna võtnud valitsuse liikmete hiljutisi avaldusi. Demokraatliku ühiskonna liidrid ei tohi vaikida, jääda neutraalseks või tegevusetult pealt vaadata, kui üksikud inimõiguste rikkumised hakkavad paljastama laiaulatuslikku sallimatust. Kui Eesti tahab jääda atraktiivseks sihtkohaks välisinvesteeringutele, töötajatele, tudengitele, diplomaatidele ja sõjaväelastele, on vaja laiapõhjalist haridust tolerantsuse ja mitmekesisuse olulisusest ja suuremat pühendumus tõrjutud gruppide kaitsmisele.

Kutsume valitsust üles otsustavaid käike tegema, et parandada kõigi välismaalaste aktsepteerimist ja kaitsta vähemusrühmi Eestis. Soovitame valitsusel ette võtta järgmisi käike.

Kohe:

  1. Avaldused valitsuse ja parlamendi esindajatelt, mis mõistavad hukka sallimatuse.
  2. Meediakampaania, mis informeerib avalikkust sallimatuse mõjust Eesti mainele ja võimele meelitada talente, kes panustaksid majanduskasvu.

Lähiajal:

  1. Avalikud teadaanded, mis toetavad mitmekesisust ja mõistavad hukka sallimatust.
  2. Võimalus kõigil töötajatel saada riigi tunnustatud mitmekesisuse koolitust ja riigi püüdlused selle nimel, et tõsta esile mitmekesisuse olulisust töökohas (riiklikud autasud jne).
  3. Riiklik toetus mitmekesisust toetavatele kampaaniatele, konverentsidele ja koolitustele, mis oleks suunatud ettevõtetele ning õpetajatele.
  4. Keelenõuete ülevaatamine teatud tööstusharudes keeleinspektsiooni poolt, et äsjasaabunud välismaalastest töötajad ja õpilased saaksid võimaluse majandusse panustada ajal, mil nad alles riigiga kohanevad.

Pikema aja jooksul:

  1. Põhjalik mitmekesisuse haridusprogrammi rakendamine Eesti alg-, kesk- ja kõrghariduse õppekavasse.
  2. Kodanikke, töötajaid ja õpilasi kaitsva seadusandluse ülevaatamine, et kaitsta diskrimineerimise eest.

Tervitame dialoogi valitsusega talentide meelitamise teemal ja oleme pühendunud töötama erinevate asutustega, et toetada mitmekesisust ja aktsepteerimist Eestis. Eesti tegi enam kui kümne aasta eest tiigrihüppe, et kujuneda ülemaailmseks liidriks e-valitsemise ja tehnoloogilise innovatsiooni valdkonnas. Lühikese aja jooksul on Eesti teeninud oma saavutuste eest tunnustuse. Tugev riiklik pühendumine põlvkondliku suhtumise muutmisele, et iga eestlane kannaks kaastunde ja empaatia väärtusi, aitab Eestil arendada oma rahvusvahelist väärikust ja juhtimist. Las «e-mitmekesisus» olla kujutluspilt Eestist kümne aasta pärast, tänu tänastele tegevustele. Tiigril on taas aeg hüpata.

Lugupidamisega

Austria kaubandusesindus Tallinnas

Ameerika Kaubanduskoda

Briti-Eesti Kaubanduskoda

Taani-Eesti Kaubanduskoda

Soome-Eesti Kaubanduskoda

Välisinvestorite Nõukogu

Saksa-Eesti Kaubanduskoda

Hollandi Äriklubi

Norra-Eesti Kaubanduskoda

Rootsi-Eesti Kaubanduskoda