Alkoholi-kuulutuste eemaletõrjumiseks Eesti ajakirjandusest. Alkoholismuse hädaoht meie rahva elus kasvab. Kroonu viinamüügi aruanded näitavad, et põletatud viina hulk, mis rahva sekka läheb, iga aastaga tõuseb. Kodumaa linnades kasvab joogimajade arv. Sala-viinamüük õitseb. Joomine tungib üle kodu läve perekondadesse.

Alkoholismuse mõju rahva majanduslise ja kõlblise elu kohta on järjest rohkem tunda. Ligi 6 miljoni eest joodakse meil aastas põletatud viina ära. Pea niisama palju kulub muude alkoholijookide pääle. Kõik meie kulturaettevõtted ägavad aga varalise puuduse all. Isegi meie vallaomavalitsus rahvakooliga seisab kui pigi pääl kinni.

Vaimuhaigus ja kuritegevus, mis otseteed alkoholismusega ühenduses, on meie rahva keskel arvustiku tõenduse järele suurem kui teiste rahvaste juures. Viimasel ajal hakkab iseäranis veel alaealiste kuritegevus tõusma.

Viimasel ajal tõstab alkoholisõbralikkus otse väljakutsuvalt avalikult pääd. Meie vaimline võimine kirjanduse ja kunsti, tööstuse ja kaubanduse põllul on väikene. Tõsist ettevõtlikkust leidub vähe. Kahtlemata jääme meie sellepoolest ka edaspidi kinni, kui meie elujõudu alkohol halvamas on.

Rahva tuleviku ja kodumaa kulturalise edenemise nimel meil peavad kõik tõsised inimesed alkoholismuse rüüstavale ja halvavale mõjule meie rahvaelus tuliselt vastu astuma.

Alkoholi tarvitamine ja joomine ei ole mitte enam igaühe era-asi, vaid alkohol on meie rahvusliseks vaenlaseks, kelle eemaletõrjumiseks kõik kohustatud on, kellel üleüldine maa ja rahva hää käekäik mitte ainult sõnakõlinaks ei ole.

1.12.1910