Restaureeritud piirituseveo kaater, mis valmis Soomes 1928. aastal.

FOTO: SCANPIX

Helsingist, 16. oktoobril. Soome-Inglise leping alkoholi salaveo vastu võitlemise kohta astus reedel jõusse ja juba ööl vastu laupäeva peeti kinni kaks piirituselaeva, mis sõitsid Briti lipu all. Need laevad on «Omar» ja «Atlantic».

«Omar» tabati Porkala juures, kuna «Atlantic» saadi kätte Tütarsaare juures. «Atlanticu» vallutamine läks rahulikult ja laev toodi Kotka. Kuid «Omari» ülevõtmine oli dramaatiline. «Omarile» tuli appi teine piirituselaev «Reilly». Viimane tarvitas mereröövli võtteid, püüdes merevalve laeva «Merikotkast» otsasõitmisega põhja ajada. Need katsed äpardusid, kuid selle asemel «Reilly» jooksis täie kiirusega otsa «Omarile», kellele ta appi tuli. Teine merevalvelaev avas tule «Reilly» peale. Viimane vastas tuleandmisega. Lõpuks üks merevalvelaev avas tule kahurist, mispeale «Reilly» põgenes.

«Merikotkas» võttis tabatud «Omari» puksiiri ja tõi Helsingi. Selle järel asus merevalvelaev taga ajama üht mootorpaati. Laev sai mootorpaadi kätte ja vallutas selle. Paadist leiti 251 000 Soome marka. Arvatakse, et see raha kuulus tabatud «Omari» kassale.

«Omari» pardal ei leitud piiritust. Arvatakse, et ta oli oma koorma juba ära müünud. Teisel tabatud laeval «Atlanticul» oli umbes 40 000 liitrit piiritust. Seniste teadete järele ei ole tulevahetusel keegi haavata saanud.

Lehtede teatel olevat suurem osa laevameestest vist eestlased, sest neid olevat kuuldud eesti keeles kõnelemas ja vandumas. 

Kui «Omar» tabati, tuli nähtavasti «Reilly» tema juure uut piirituselaadungit saama. «Omar» on kolmemastiline purjekas, umbes 350 br.reg. tonni suur. Tema on Balti merel olnud juba 10 aastat piiritusevedajate teenistuses. Kui merevalvelaevad «Omarile» lähenesid, võidi näha, kuidas «Omaril» suure rutuga piiritust merre heideti. «Omari» meeskond koosneb 7 mehest. Mehed on kõik praegu Helsingis vahi all. Laeva kapten keeldus laevapabereid ette näitamast kui ka küsimustele vastamast, kuni tema ei ole saanud kõnelda Briti saatkonna esindajaga. Lehtede teatel olevat suurem osa laevameestest vist eestlased, sest neid olevat kuuldud eesti keeles kõnelemas ja vandumas. Mootorpaat, millest leiti 251 000 Soome marka, on Eestist pärit.

Neil päevil sõlmiti Londonis Inglise ja Soome vahel leping, mille alusel soomlastel on õigus Inglise lipu all sõitvaid piirituselaevu arreteerida ka väljaspool Soome territoriaalvett. Seni oli inglastel niisugune kokkulepe ainult Ameerika Ühisriikidega. Teiste riikide suhtes hoidsid inglased aga kõvasti kinni rahvusvahelisest mereõigusest, mille järele teine riik ei tohi vabas vees takistada võõraste laevade liikumist.

Seda inglaste seisukohta ruttasid ära kasutama Balti merel tegutsevad salapiiritusega kaubitsejad ja viisid suurema jao oma laevadest Inglise lipu alla. Nüüd loomulikult kaob neil selleks isu, sest Inglise valitsus ei kaitse neid enam tarvilisel määral. Soomlastel on kokkuleppe kohaselt õigus läbi otsida nüüd neid Inglise lipu all sõitvaid laevu, mis pole liinilaevad ja mille kohta on andmeid, et nad võiks keelatud ainetega kaubitseda, kui nad pole Soome territoriaalveest kaugemal kui ühe päeva sõit.

17.10.1933