Jumala armust Meie, Nikolai Teine, Kõige Venemaa Keiser ja Isevalitseja, Poolamaa Kuningas, Soomemaa Suurvürst jne.jne.jne. anname kõigile oma truudele alamatele teada:

Selle aasta augusti-kuu 23. päeval tehti Meie poolt selleks iseäranis antud loal Meie volinikkude poolt Portsmouthis rahuleping Venemaa ja Jaapani vahel valmis, mis selle aasta oktobri-kuu 1. päeval Meie poolt lõpulikult on kinnitatud.

Issanda äraarvamata tahtmisel tulivad Meie Isamaa pääle verise sõja rasked katsumised ja viletsused, mis nii rikas on meie tublide sõjavägede ennast-ärasalgava vahvuse ja piiramata truuduse vägilasetegude poolest visas võitluses haruldase julge ja tugeva vastasega.

Nüüd on see kõigile raske heitlemine lõpetatud. Meie Keisririigi Kauge Ida asub uuesti rahulikule edukäigule meiega jällegi häässe naabrusesse astunud Jaapani keisririigiga.

Kuna Meie Oma ustavatele alamatele rahu uuesti jaluleseadmisest teatame, oleme Meie kindlas arvamises, et nemad oma palveid Meie omadega ühendavad kindlas usus Kõigekõrgema abi pääle ja Jumala õnnistust Meile ühes väljavalitud isikutega eesseisvate suurte tööde edenemiseks maha paluvad, mis Venemaa sisemise hää käekäigu täiendamise pääle on sihitud.

Antud Peterhofis oktobri-kuu viiendal päeval, Kristuse sündimisest üks tuhat üheksasada viiendal ja Meie valitsuse üheteistkümnendal aastal.

Alguskirjale on Keisri Majesteet iseoma käega alla kirjutanud:

«Nikolai»

PM 7.10.1905