Joel Starkopf

FOTO: Erakogu

Tervishoiu kõrgkoolide liitmine Tallinna Ülikooliga ei parandaks Eesti meditsiiniharidust, vaid suurendaks meditsiinihariduse killustatust, kirjutab Tartu Ülikooli arstiteaduskonna dekaan Joel Starkopf.

Tellijale

Hiljuti avaldatud Gunnar Oki koostatud Teadus- ja Arendusnõukogu raport Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide kohta teeb ettepaneku koondada meie ülikoolid ning teadus- ja arendusasutused kahte keskusesse Tallinnas ning ühte Tartus. Muuhulgas tehakse raportis ettepanek Tartu ja Tallinna tervishoiu kõrgkoolide ning Tervise Arengu Instituudi liitmiseks Tallinna Ülikooliga, et tõsta asutuste rahvusvahelist konkurentsivõimet ning majanduslikku jätkusuutlikkust.

Tunnustan mitmeid raportis tehtud asjalikke soovitusi, mis viitavad Eesti teaduse ja kõrghariduse kitsaskohtadele, millele riik pole aastaid suutnud lahendust leida, ent ei pea nimetatud asutuste liitmist Tallinna Ülikooliga mõistlikuks sammuks. See vaid suurendaks meditsiinihariduse killustatust, selle asemel, et koondada niigi väheseid ressursse üheks tervikuks, tagamaks rahvusvahelise konkurentsivõime püsimine.