Üks viimaseid teadaolevaid juhtumeid, kus kaitsealale rajati suurem hoone, leidis aset Pärnumaal Pihelgalaiul, kuhu kerkis suvemaja. Menetlus asjaolude väljaselgitamiseks käib siiamaani.

FOTO: Artur Sadovski

Postimees.ee uuris täna oma lugejatelt, kuidas saaks nende arvates kõige paremini ennetada kaitsealadele seadusevastaselt majade ehitamist.

Suurem osa ehk 67,3 protsenti vastajaist leidis, et kaitsealadele rajatud majad tuleks maha lammutada.

14,2 protsenti leidis, et need hooned tuleks riigistada ning 10,8 protsenti oli seisukohal, et kohalike ametnike tegevust tuleks rohkem kontrollida. 2,8 protsenti usub, et abi oleks karmidest rahatrahvidest.

4,9 protsenti lugejaist arvas aga, et kaitsealadele ehitamises pole midagi halba.

Küsimusele vastas 1828 lugejat.