Vao pagulaskeskuse süüdatud sein FOTO: Ida prefektuur

Võimalik süütamine Lääne-Virumaal Vao külas asuvas varjupaigataotlejate majutuskeskuses pani paljusid poliitikuid sotsiaalmeedias oma arvamust avaldama. Kuigi valdav osa mõistis selle hukka, siis leidus ka vähemalt üks poliitik, kes pildus hoopis kinnitamata süüdistusi põgenike suunas.

Taavi Rõivas (peaminister, REF):

Enam kui 50 inimese kodu süütamine on jõhker kuritegu, millele ei ole mitte mingisugust õigustust.

Tunnustus päästjatele kiire töö eest.

Sven Mikser (kaitseminister, SDE)

Vao pagulaskeskuse süütamine on vihakuritegu ja selle teo toimepanijad peavad vastutama. Kaasvastutust kannavad paraku kõik need, kes oma avalikes esinemistes ja sotsiaalmeedia-postitustes õhutavad põhjendamatuid hirme ja kütavad üles vihkamist teistsuguse nahavärvi ja kultuuritaustaga inimeste suhtes. Vihakõne kogub Eesti avalikus ruumis hoogu ja kujutab endast päev-päevalt üha reaalsemat ohtu süütutele inimestele, kes mistahes põhjustel Eestisse saabuvad. See on ohuks ka Eesti riigi julgeolekule, sest pagulaste-vastase hüsteeria tagajärjed võivad kergesti anda hävitava hoobi Eesti rahvusvahelisele mainele ja liitlassuhetele.

Ma olen veendunud, et Eesti inimeste valdavale enamusele ei ole vastuvõetav viha õhutamine ja pime raev kõigi «teistsuguste» vastu. Ma olen veendunud, et ülekaalukale osale Eesti inimestest ei ole võõras kaastunne ja hoolivus hättasattunute suhtes. Paraku on demokraatia puhul nii, et kui enamus vaikib, siis valitseb vähemus. On aeg, et südametunnistusega inimesed, kellele on kallid inimlikud põhiväärtused ja kes ei ole ükskõiksed Eesti riigi tuleviku ja julgeoleku suhtes, võtaksid südame rindu ja ütleksid võõravihale ja vaenu õhutamisele selge ja kuuldava «EI»!

Toomas Hendrik Ilves (president)

Mul on häbi ja piinlik lugeda Vao pagulaskeskuse süütamisest, kus oli põlengu tekkimise ajal üle poolesaja inimese, sealhulgas lapsed. Ootan igalt parlamendierakonnalt avalikku ja ametlikku seisukohta, millest saab rahvas aru, kellele loeb õigusriik, inimelu ja põhiseadus.

Chris Holtby (Ühendkuningriigi suursaadik Eestis)

Demokraatlikus riigis on inimestel õigus avaldada arvamust. Aga neil ei ole õigust panna toime kuritegusid. Süütamine Vaos tuleb hukka mõista.

Jevgeni Ossinovski (riigikogu liige, SDE):

Pagulased on inimesed, kes on saanud rahvusvahelise kaitse. Kaitse surma, tagakiusamise, vägistamise ja piinamise eest. Kaitse seal, kus nende inimväärikus ja –õigused on kaitstud, kus nad saavad olla inimesed. Minu Eesti on selline riik, kus igale inimesele tema päritolust ja usutunnistusest sõltumata on selline elu tagatud. Minna pagulaste elu kallale on räige metslus, millele ei saa olla ühtegi õigustust ega vabandust.

Hanno Pevkur (siseminister, REF):

Mis toimub inimese peas, kes teadlikult läheb põlema panema maja, kus elab üle 60 inimese, kellest 13 lapsed? Kas see kurjategija oleks soovinud, et tema maja põlema pannakse? Uskumatu, kui madalale võib keegi langeda. Ma soovitaks sellel inimesel ennast ise politseile üles anda. Hea vähemalt, et signaal põlengust kiiresti päästjateni jõudis ja nad hullema ära suutsid operstiivselt hoida.

Liina Kersna (riigikogu liige, REF):

Võib-olla ongi vaja üht tõsist ehmatust, et päriselt aru saada, mis maailmas toimub. Ja vast kasvatada seeläbi ka rohkem mõistmist, avatud meelt ja tolerantsi. Ma usun, et kui me rõhutame headust, muutub maailm paremaks paigaks. Kui me aga rõhutame viha, saab see jõudu juurde ja hakkab kasvama. Magavate lastega maja põlema panemine võiks anda tõuke kasvava viha peatamiseks. See on meie endi kätes, meie endi suhtumises kinni.

Martin Helme (riigikogu liige, EKRE):

Täna on uudis nr 1, kuidas Vao külas kutsuti tuletõrje pagulaste maja seina põlengut kustutama. Mind paneb aga hämmastama asjaolu, et suve alguses Vao külas toimunud grupivägistamist, mis pandi toime immigrantide poolt, ei uurinud ega uuri tänaseni mitte keegi. Vastupidi - politsei viis vägistatud naise lihtsalt platele. Tundub, et vägistamine on lubatud, kui seda teevad immigrandid. Kas süütamine on ka paha ainult seepärast, et süütajateks ei olnud immigrandid?!

Marko Mihkelson (riigikogu liige, IRL):

Eestilt abi otsivate inimeste majutuskeskuse võimalik süütamine Vaos on ühiskonnaohtlik kuritegu ning selle toimepanijad väärivad tõsist karistust. Mu meelest on selle teo kaudsed süüdlased ka need populistlikku tähelepanu otsivad nišiparteid, kes on süvendamas oma hoolimatu tegevusega meie ühiskonna lõhestatust ning võõraviha. Pagulasprobleemi ei lahenda sellise käitumisega. See on nii meile kui eriti meie Euroopa liitlastele väga tõsine ning kasvav mure. Vaid kogu probleemiahelale tähelepanu pöörates ning targalt käitudes suudame olukorda mõjutada.

Marianne Mikko (riigikogu liige, SDE):

See on äärmiselt tõsine vahejuhtum! Olen veendunud, et süütajad saavad karmi karistuse. Julgeolekupoliitiliselt peab nentima, et süütajad olid/on provokaatorid.

Urmas Paet (Euroopa Parlemendi liige, REF):

Panna öösel põlema ligi 70 magava inimese, seal hulgas laste, kodu on väga ränk kuritegu. Sellesse tuleb suhtuda väga tõsiselt. Igaüks suudab ise mõelda, milline õudus oleks aset leidnud, kui kurjategija või kurjategijate tegu oleks jäänud õigel ajal märkamata.

See kuritegu jätab jälje kogu meie ühiskonnale ja omab väga kehva laiemat mõju.

Andres Ammas (riigikogu liige, Vabaerakond) 

Kui kiidame vaikides heaks, kuidas vihakõnelejad ja sildistajad üksteist üle trumbates järjest vängemaid väljendeid kasutavad ning kuidas see lõpuks inspireerib ka kuritegudele, oleme kaasvastutajad selle õuduse laienemise eest,

Pidev jutt valge rassi ohtu sattumisest ja inimeste elujärje halvenemisest põgenike tõttu julgustab ja õhutab mõtlematutele tegudele inimesi, kes mingil põhjusel ei ela praeguses Eestis nii edukalt ja sisukalt, kui nad sooviksid.

Tuleb kuulata neid asjatundjaid, kes mõistavad, et pagulasprobleemi lahendamine peitub sõjas või kriisis viibivate riikide abistamises nende territooriumil, vajadusel sõjaliste operatsioonide käivitamises ja tõhusa väljasaatmissüsteemi kehtestamises. Pagulaste kriis alles kogub tuure. Eesti on käitunud väärikalt ja otsustanud aidata abivajajaid oma võimaluste piires, kuid veelgi olulisem on meie jõuministritel veenda kolleege tegelema otsustavamalt kriisi põhjuste likvideerimisega.

Andres Herkel (riigikogu liige, Vabaerakonna esimees)

See on sügavalt tülgastav tegu. Tegemist oli potentsiaalselt ohuga paljude inimeste eludele, sealhulgas lastele. Sellele ei ole ühtki õigustust ning see seab ohtu Eesti kuvandi turvalise ja sõbraliku paigana, kus pole kohta rassismil. Ma loodan, et politsei ja prokuratuur suudavad kiiresti välja selgitada, kes on selle taga ja mis olid nende täpsed motiivid.

Eesti ühiskond peab peeglisse vaatama. Kogu selle pagulaste teema juures on rassistlik suhtumine meie ühiskonnas kahjuks tõsisasi.

Marina Kaljurand (välisminister)

Ränne on teema, kus otsime ühiselt Euroopas lahendusi. Kurb, et Eestis on inimesi, kes panevad toime taolisi jõhkraid kuritegusid.

Urmas Reinsalu (justiitsminister, IRL)

Tänane Vao kuritegu on argpükslik tegu. Selle sooritaja peab saama karistatud, vihakuriteod ei tohi jääda karistuseta.

Ma pean oluliseks, et tänane Eesti vihakuritegude kontseptsioon vaadataks üle.  Vihakuriteo eesmärk vägivallateol peab olema karistusõiguses karistust raskendav asjaolu. Kutsun  kokku erinevate inimõiguste, meedia ja avaliku arvamusega seotud ühenduste esindajad, et ettepanekud läbi arutada. Meie ühiskonna ees  on  keerulised probleemid, mis tuleb avameelselt läbi mõtestada.

Eesti peab olema turvaline maa. Vihast kantud vaimne ja füüsiline vägivald ei tohi  soosimist leida.  

Michel Raineri (Prantsuse suursaadik)

Olen sügavalt häiritud teatest, et Vao pagulaskeskuses toimunud tulekahju võib olla kriminaalse taustaga. Mul on raske uskuda, et keegi võiks niimoodi kohelda  inimesi, kes juba niigi on ebakindlas ja hapras olukorras. Mul on kahju, et pagulasi võidakse  nende elu ohtu  seades sellisel kombel rünnata. 

Taolised teod ei aita kuidagi lahendada äärmiselt tõsist olukorda, millega Euroopa silmitsi seisab.