Kristi Klaasmägi.

FOTO: Mari Öö Sarv/Noored Kooli

Inimesed ikka vahetavad töökohti. Vahetuse taga on kas isiklikud põhjused – näiteks soov edasi areneda, eriala vahetada või rahulolematus tööandja pakutavaga. Kuidas aga motiveerida õpetajaid oma ametikohale jääma, kirjutab sihtasutuse Noored Kooli tegevjuht Kristi Klaasmägi. 

Kooliaasta alguses on taas tähelepanu all, kui palju uusi õpetajaid kooli tuleb ja kui paljud koolid veel õpetajaid otsivad. Lapsevanemana tean, kui palju õpetajast sõltub. Usaldan oma väikelapse igal tööpäeval terveks päevaks tublide lasteaiaõpetajate hoolde. Nende panus minu lapse enesekindluse ja harjumuste kujundamisel ning väärtuskasvatusel on väga oluline.

Riikliku õppekavaga oleme seadnud õpetajatele kõrged ootused laste igakülgsel arendamisel. Samal ajal tekitab muret, et noori õpetajaid jääb aina vähemaks, õpetajaameti mainet ja palka peetakse mõlemat madalaks ja vähemotiveerivaks.

Vähese tähenduslikkusega töö puhul peab palk olema motiveeriv ja kollektiiv hea. Kui palka piisavalt maksta ei saa, tuleb see tasa teha meeskonnatöö ja ülla eesmärgiga.

Töötajate hoidmiseks tuleb tööandjal keskenduda asjadele, mille muutmine on tema võimuses. Oma töökohale truuks jäämisel olevat kolm peamist tööandja kontrolli all olevat tegurit. Esiteks töötasu, teiseks hea koostöine õhkkond ja kolmandaks töö tähenduslikkus.

Alati ei ole võimalik kõiki neid kolme motivatsiooniallikat soovitud mahus muuta. Kui tervet rehkendust ei jõua, tee vähemalt pool – selle põhimõtte järgi peaks inimese hoidmiseks kindlustama heal tasemel vähemalt kaks motivaatorit kolmest. Vähese tähenduslikkusega töö puhul peab palk olema motiveeriv ja kollektiiv hea. Kui palka piisavalt maksta ei saa, tuleb see tasa teha meeskonnatöö ja ülla eesmärgiga.

Selmet üksnes muretseda maine pärast – mis kujuneb paljudest halvasti juhitavatest komponentidest – võime vaadata, mis on õpetaja töös head kohe praegu ja kes milliseid motivaatoreid jõustada saab.

Motiveeriv töötasu

Esimene motivatsiooniallikas, mida tööandja kasutada saab, on töötasu. Õpetajate palgaprobleem on avalikkusele tuttav teema. Viimase 3 aastaga on õpetaja palk – nii alammäär kui Eesti õpetajate keskmine töötasu – kasvanud vähemalt 30 protsenti, aga see on siiski veel kaugel eesmärgiks seatud 120 protsendist Eesti keskmisest palgast. Lasteaedades töötavate alushariduse õpetajate töötasu jääb sellest numbrist veel rohkem maha. Õpetajate, eriti alushariduse õpetajate töö väärtustamine väärilise tasuga on äärmiselt vajalik.

Küll ei ole selle tõdemusega palju peale hakata õpetaja otsesel juhil, kes tegutseb omavalitsuse kinnitatud eelarve piires. Elu on näidanud, et hea lahenduseni jõudmine ei ole lihtne. Õpetajate palgatõusu oodates saab ja tuleb tegeleda ülejäänud motivatsiooniallikatega.

Hea ja koostöise õhkkonna loomine

Ühtse meeskonna ja organisatsioonikultuuri kujundamine on eesmärk, milleni jõudmine on sirgjoonelisem. Eks me kõik taha minna hommikul rõõmsalt tööle, kui meil on seal hea olla. Sellele aitab kaasa kolleegide toetus, võimalus ühiselt probleeme läbi arutada, ka turvaline, avatud ja hinnanguteta suhtluskultuur, väärtuste jagamine. Me veedame kolleegidega rohkem aega kui sõpradega, sageli ka rohkem kui oma perega.

Hea sisekliima tööl mõjutab meie emotsionaalset ja füüsilist tervist. Eesti koolijuhid ise hindavad kooli professionaalset kliimat väga heaks. Õpetajate hinnangud lahknevad mõnevõrra – õpetajatest näeb 77 protsenti, et koolides valitseb koostööle suunatud kultuur, mida iseloomustab vastastikune toetus (TALIS 2013). Kuigi siin on selgelt veel arenguruumi, on hea uudis see, et hea sisekliima loomine on iga koolijuhi pädevuses ja võimuses. 

Õpetaja – kõige tähenduslikum amet

Õpetaja töö on kõige tähenduslikum töö, mida ma tean. Õpetajad muudavad maailma, üks laps korraga. Iga visandatav tulevikunägemus, iga valdkondlik või üleriigiline strateegia saab alguse inimestest. Milliste väärtuste, teadmiste ja oskustega on meie inimesed tulevikus, sõltub suurel määral tänastest õpetajatest.

Sageli on just õpetaja see, kes mõjutab lapse tulevast erialavalikut. Kes aitab lapsel näha oma tugevusi, võimalusi, innustab teda suuremateks tegudeks, kui laps ise usub ennast võimeline olevat.

Paraku jääb selline nägemus õpetaja tööst sageli õhtul hilja läbi vaatamist ootavate tööde kuhja taha varju. Kui silmad on väsinud öösel uute ja paremate, õppimist eluliseks ja kaasahaaravaks tegevate meetodite otsimisest, ei paista sealt enam seda sära, mis alguses oli.

See, et tähenduslikkust igast sõnast ja teost ei kiirga, ei tähenda, et teda ei ole. Mida saab juht teha selleks, et õpetaja töö tähendus igapäevase intensiivse tegutsemise taha peitu ei jääks? Esimese asjana peaksid koolijuhid otsa vaatama oma kooli töökorraldusele – kas on tehtud kõik, mis võimalik, et hilisõhtust töötamist ja õpetaja närtsimist ära hoida?

Heaks võimaluseks tähenduslikkuse säilitamisel koolis on ka õpetaja töö tähenduse ühine silmade ees hoidmine. Ühine visiooni loomine, suurte eesmärkide seadmine ja vaheetappide kokkuleppimine, ühiselt saavutatud edu tähistamine ja ebaõnnestumistest õppimine aitaks õpetaja töö tähendust hoida silmade ees nii õpetajal endal kui lisaboonusena ka kõikidel teistel.

Järeleproovitud retsept

See veidi lihtsustatud lähenemine annab ühe võimaliku retsepti heade õpetajate silmade sära hoidmiseks. Üks osa head ja koostöist õhkkonda, üks osa töö tähenduslikkust. Esimesel võimalusel lisada juurde üks osa motiveerivat töötasu – aga retsept hakkab mõjuma ka kahe esimese koostisainega. Ja kui meie õpetajate silmad juba säravad, siis ei ole kahtlust, et leidub üha uusi inimesi, kes seda retsepti ise proovida tahavad.

See retsept on järele proovitud Noored Kooli programmi peal. Lubame programmiga liitujatele tähenduslikku tööd, õpilaste elude mõjutamist ning toetavat ja head seltskonda lennukaaslaste näol. Töötasu on Noored Kooli programmi raames õpetama tulnutel sama, mis igal teisel alustaval õpetajal. Ka meie töötame teadlikult selle nimel, et programmis osalejad on koos üks sõbralik ja üksteist toetav grupp. Koos 19 Noored Kooli osalejaid toetava koolijuhiga jätkame ka algaval kooliaastal parima viisi otsimist selleks, et toetada töö tähenduse ja silmade sära säilimist läbi kõigi alustava õpetaja väljakutsete. Soovitan seda retsepti ka kõikidele teistele koolide ja lasteaedade juhtidele.