Nõukogude Venest saadeti Eestisse tagasi kaks poisikest – Nikolai Krjukov, 13 a. vana, ja Gennadi Kopõlev, 14 a. vana, kes 12. juunil olid Eestist salaja läinud üle piiri Nõukogude Venemaale.

Traataia taga võeti noored seltsilised vahi alla ja paigutati Kingissepa vanglasse, kus neid peeti kuni Eestisse tagasi saatmiseni. 1933. a. oli G. Kopõlev kord eksikombel sattunud üle piiri Venemaale, kuid nüüd olid mõlemad poisikesed võtnud matka ette, et näha, kuidas Venemaal elatakse.

Et aga poisikesed kohe piiri taga vahi alla võeti, ei näinud nad Venemaal muud, kui vanglaelu, mis aga poisikestele sugugi ei meeldinud.

Ameerika pangad valitsuse kontrolli alla

Washingtonist, 24. augustil. President Roosevelt kirjutas reedel alla panganduse seaduse muutmiseelnõule, mis võeti vastu senatis ja saadikutekojas. Selle seaduse jõusseastumine annab valitsusele tegeliku kontrolli Ameerika panganduse krediidipoliitika üle.

Valitsusel on õigus nimetada Federal Reserve Board’i, kontrollida Federal Reserve pankade ja «lahtise turu» poliitikat kahehäälelise enamusega pankade esindajate üle erikomitees, kelle kätte on usaldatud kontroll «lahtise turu» poliitika üle.

Pealegi on president Rooseveldil õigus senati nõusolekul enne 1. veebr. 1936 nimetada uus Reserve Board.