Indrek Saar

FOTO: Marko Saarm/Sakala

Kultuuriminister Indrek Saar (SDE) tõi esimese saja päeva tööle tagasi vaadates välja olulise arutelu kultuuripoliitika alusdokumendi Kultuur 2020 üle. Oma ametiajal lubab ta pöörata enam tähelepanu spordile, lõimumisele ja huviharidusele.

Postimees küsis kõigilt endiselt ametis olevatelt ministritelt, kuidas hindavad nad oma esimese saja päeva tööd valitsuses ning palus välja tuua õnnestumised, puudujäägid ja tulevikus enam tähelepanud vajavad valdkonnad.

Kultuuriminister Indrek Saare kommentaar:

Enda tööle hinnangu andmine oleks kummaline, seega saan ma öelda, mis on silmapaistvamad sündmused valdkonnas. Hinnangu annavad ikka teised. Kultuuriministeeriumi haldusalas on selle aja jooksul saavutatud mitmeid tähelepanuväärseid tulemusi ning saadud ka suuri rahvusvahelisi tunnustusi –  võrkpalli EMi finaalturniirile pääs, Praha kvadriennaalil ja Avignoni teatrifestivalil aset leidnud Eesti teatri tähelend, Euroopa suurim muinsuskaitsetunnustus Europa Nostra auhind Vabaõhumuuseumile jt.

Üheks olulisemaks aruteluks oli kindlasti kultuuripoliitka alusdokumendi Kultuur 2020 esimesest vahearuandest ülevaate andmine Riigikogu ees. See oli esmakordne laiem kultuurivaldkonna arutelu Riigikogus ja tekitas kultuurivaldkonna rahva hulgas laiemat ning  elavat diskussiooni.

Selle napi aja jooksul kindlasti liiga vähe tegeleda kultuuriministeeriumi enda arenguküsimusustega, millele tahaks kindlasti rohkem tähelepanu pühendada. 

Enam on vaja tähelepanu pöörat spordile, lõimumisele ja huviharidusele. Viimase osas tuleb huvigruppidega läbi räägitud kontseptsioon välja käia juba uue aasta alguseks. Kindlasti tuleb ja peab ka ära kasutama aega tegeleda põhjalikumalt valdkondliku arengukavaga Lõimuv Eesti 2020, kuna vajadus ning samuti ka ühiskondlik valmisolek selleks on suurenenud, millest andisid tunnistust ka juuni alguses avaldatud sõltumatu Lõimumismonitooring 2015 uuringu tulemused.