Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna (IRL) pidas esimese saja päeva tööle tagasi vaadates kõige suuremaks õnnestumiseks muutusi laste ja perede poliitikas, jätkuvat suurt tähelepanu vajavaks aga pagulastega seotud küsimusi.

Postimees küsis kõigilt endiselt ametis olevatelt ministritelt, kuidas hindavad nad oma esimese saja päeva tööd valitsuses ning palus välja tuua õnnestumised, puudujäägid ja tulevikus enam tähelepanud vajavad valdkonnad.

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna kommentaar:

Kõige suurem õnnestumine on põhimõtteline poliitika muutus laste ja perede suunal kolme suure otsuse läbi. Kolme ja enama lapsega perele mõeldud lasterikka peretoetuse rakendamine on oluline samm, et julgustada peresid täitma oma unistusi saamaks kolmandaid ja enamaid lapsi.

Elatisabi fond, millest on aastaid räägitud, sai valitsuse heakskiidu ning esimest korda on tehtud konkreetne samm üksinda last kasvatavate vanemate perede laste toetamiseks, keda on Eestis 56 000.

Perepoliitika oluliseks osaks on ka otsus, millega luuakse 1200 uut lastehoiukohta, et vanemad saaksid pärast vanemahüvitise perioodi tööle minna ning lapsed oleksid hoitud.

Suureks väljakutseks on pagulaste vastuvõtmine ning nende sulandamine Eesti ühiskonda. Kui me tahame omada Eesti rahvusriiki ning siin ka viiekümne või saja aasta pärast eesti keelt rääkida, peame pagulasteema oma kontrolli alla võtma ning seda ise, oma reeglite järgi juhtima.

Selle kõige taustal oleks pidanud oma lastele rohkem aega võtma, mida kavatsengi teha.