Rannar Vassiljev.

FOTO: SCANPIX

Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev tõi esimese saja päeva saavutustena välja mitme pika protsessi lõppfaasiga tegelemise, sealhulgas tubaka tarbimisega seotud piiranguid puudutava ja tööreformi ajakava ülevaatamise.

Postimees küsis kõigilt endiselt ametis olevatelt ministritelt, kuidas hindavad nad oma esimese saja päeva tööd valitsuses ning palus välja tuua õnnestumised, puudujäägid ja tulevikus enam tähelepanud vajavad valdkonnad.

Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljevi kommentaar:

TERVIS: Mul on hea meel tervisekeskuste rahastamise määruse üle. See on kahtlemata olnud väga pikk ja keeruline protsess, mis on viimaks jõudnud oma lõppfaasi. Loomulikult ei saa mainimata jätta ka tubakatoodetele kehtestatud mõjusaid märgistusi ja vanglate sigaretivabaks tegemist. (Vangla territooriumil suitsetamise keeld peaks jõustuma 2017. aastal - toim.)

Alustasin tutvumist Eesti haiglatega saamaks praktilist ülevaadet Eesti tervishoiu teenuse pakkumise hetkeseisust. Samuti ootab valitsuse heakskiitu Tervishoiuteenuste korraldamise seadus, millega antakse perearstiõdedele korduvretseptiõigused. See loob eelduse mugavamalt vajaliku retsepti saamiseks ja perearsti järjekordade lühenemiseks. Ettevalmistamisel on ka lahendused kolmandatest riikidest tulnud arstide vastuvõtuks, mis on aastaid erimeelsusi põhjustanud.

TÖÖ: Esimesed sada päeva algasid töövõimereformi ajakava ülevaatamisega. Võtsime vastu otsuse, et reformi sujuvamaks käivitumiseks on vaja kuus kuud lisaaega, et lahendada probleemid IT lahenduste väljatöötamisel ja korrigeerida hindamismetoodikat. Viimasel ajal oleme koos töötukassaga tegelenud ennetavalt sellega, et Ida-Virumaa koondamistel töö kaotanud inimesi võimalikult kiiresti tagasi tööturule aidata.

Loomulikult oleks tore, kui saanuks kõigega rohkem tegeleda ja mõningad asjad kiiremini valmis. Tervise ja töö valdkonna teemad on ühiskonnas suure mõjuga ning tundlikud ja puudutavad iga inimest. Seetõttu ei pea ma õigeks nende asjadega kiirustada – tihti on kvaliteet olulisem kui kiirus. Oleksin tahtnud veel rohkem haiglaid külastada, kavatsen sellega augustis intensiivsemalt jätkata.

Töötame kindlasti edasi kolmandatest riikidest tulnud arstide teemaga, personaalmeditsiiniga ja tervisekeskuste rahastamisega. Tervise poole pealt kavatseme tegeleda veel ka hambaravi programmi väljatöötamisega ja alkoholi reklaami piiramisega. Tähelepanuta ei jää ka Eesti tööhõive küsimused ja alampalk.