Arto Aas

FOTO: Erik Prozes

Riigihalduse minister Arto Aas leidis, et sada päeva on liiga lühike aeg hinnangu andmiseks - määravad valikud nõuavad oluliselt enam aega ja süvenemist.

Postimees küsis kõigilt endiselt ametis olevatelt ministritelt, kuidas hindavad nad oma esimese saja päeva tööd valitsuses ning palus välja tuua õnnestumised, puudujäägid ja tulevikus enam tähelepanud vajavad valdkonnad.

Aasa kommentaar tööle riigihalduse ministrina:

Üldiselt nõustun Jaak Jõerüüdi arvamusega, et valitsuse esimest sadat päeva ei tasu ülehinnata. Ei ole see kaugeltki kriitikavaba, samuti pole veel tunda tehtud otsuste pikaajalisi mõjusid. Ka maratoni esimene kilomeeter pole kõige olulisem. Pealegi on meid ümbritsev majandus- ja õiguskeskkond muutunud nii mitmekihiliseks ja keeruliseks, et määravad valikud nõuavad senisest enam süvenemist ja analüüsi.

Siiski võib positiivsena esile tuua, et jõudsime valitsuses kokku leppida omavalitsusreformi detailse ajakava ja riigivalitsemise reformi üldised põhimõtted. Need on ka kaks kõige olulisemat töövaldkonda edaspidi.

Aega jäi liiga väheks, et külastada kõiki maakondi, aga kindlasti jõuan selle protsessiga jätkata juba augustis.