Urmas Kruuse

FOTO: Mihkel Maripuu

Maaeluminister Urmas Kruuse leidis Postimehele oma esimese saja päeva tööd kommenteerides, et maaelu ja põllumajanduse teemasid on õnnestunud selle ajaga ühiskonnas laiemalt esile tõsta ning väga oluline on selles olnud avatud talude päev. Vajakajäämisi ta välja ei toonud.

Postimees küsis kõigilt endiselt ametis olevatelt ministritelt, kuidas hindavad nad oma esimese saja päeva tööd valitsuses ning palus välja tuua õnnestumised, puudujäägid ja tulevikus enam tähelepanud vajavad valdkonnad.

Kruuse kommentaar tööle maaeluministrina: 

Oleme suutnud Eestis hoolimata EL poolsete regulatsioonide hilisele valmimisele käivitada kiirelt mitmed uue maaelu arengukava toetusmeetmed. See on olnud Põllumajandusministeeriumi tubli kollektiivi töö.

Maaelu ja põllumajanduse teemasid on ka ühiskonnas laiemalt õnnestunud esile tõsta. Just pühapäeval toimus esimene üle-eestiline avatud talude päev. Sedavõrd mastaapset ettevõtmist Eesti maaelu ja põllumajanduse tutvustamiseks pole seni veel Eestis tehtud. See on suur samm selleni, et Eesti elanikud teaksid lähemalt põllumajandusest ja maaelust ning hindaksid Eesti toitu.

Tagasiside näitab ka, et talud ja põllumajandusettevõtted ise said pühapäevasest sündmusest palju eneseusku juurde. Sellest võiks saada uus traditsioon, mis ühendab Eesti toidu tarbijaid ja tootjaid ning hoiab omamaise toidutootmise au sees. Meie põllumehed ja maaettevõtjad on tunnustust väärt.

Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogul oleme tõstatanud Venemaa poolt Läti ja Eesti kalatoodetele kehtestatud sisseveokeelu teema ja tegime ettepaneku rakendada kiiremas korras kalandussektori olukorda leevendavaid meetmeid.

Samuti plaanime kohtuda EL põllumajandus- ja kalandusvolinikuga piimandussektori olukorra teemal, kohtumise aeg on voliniku poolt pakutud augustisse.

Ministeeriumis käib töö valitsuse tegevusprogrammis kokkulepitud teemadega, sh «Noored Maale» programmi ettevalmistamisega.

Põllumajanduses ei saa tulemusi saja päevaga mõõta – ka saagi ja esimese lüpsini jõudmiseks kulub kaugelt enam päevi.

Sektoris on eelmisest aastast üleval piimandus- ja kalandussektori keeruline olukord seoses Venemaa sanktsioonidega ning juba varasemast ka seakasvatajate raskused, mille lahendused ei ole kiired. Samuti on üleval seakatku oht. Nende kõigi teemadega tegeleme igapäevaselt. Maaeluministri töö on maraton.