Rahandusminister Sven Sester

FOTO: Erik Prozes

Rahandusminister Sven Sester (Isamaa ja Respublica Liit) leidis, et esimesel sajal päeval rahandusministeeriumi vastutusalas olnud ülesanded said täidetud, edaspidi on plaanis näiteks vähendada ettevõtjate halduskoormust.

Postimees küsis kõigilt endiselt ametis olevatelt ministritelt, kuidas hindavad nad oma esimese saja päeva tööd valitsuses ning palus välja tuua õnnestumised, puudujäägid ja tulevikus enam tähelepanud vajavad valdkonnad.

Sesteri kommentaar tööle rahandusministrina:

Tulin rahandusministeeriumisse enda jaoks kolme selge mõttega. Esiteks iga seadusmuudatus peaks suuremal või vähemal määral aitama kaasa majanduskasvule, teiseks ettevõtjate ja ettevõtlusorganisatsioonidega peab olema hea dialoog ning kolmandaks, et maksumaksja raha peab olema maksimaalselt efektiivselt kasutatud. Nendest põhimõtetest püüan oma töös ka lähtuda.

Tegevused ja algatused, mis olid koalitsioonis esimesel 100 päeval rahandusministeeriumi vastutada, said tehtud. IRLi põhilubadus - madalapalgaliste maksutagastus - sai seaduseks.

Koormust tööjõu maksustamisel järjest vähendatakse ja suunatakse pigem tarbimise, pahede ja saastamise maksustamisele.

4 aastane riigieelarve strateegia sai kinnitatud ja nii et riigi tulud ja kulud oleks arusaadavad, tõesed ja tasakaalus. Tegevust esimesteks kuudeks jagus küllaga.

Järgmine suurem töö on 2016. aasta riigieelarve kokkupanek, mille eesmärk on selge - et maksumaksjate raha saaks hästi ja sihipäraselt kasutatud. Selle kõrvalt tuleb võtta rohkem aega ettevõtjate kuulamiseks ja tegelemiseks ideedega, mis vähendavad halduskoormust, toetavad eesti majanduse kasvu ja inimeste sissetulekute tõusu.

Mul on mõtteid nii autode sõidupäevikute kaotamise, riikliku statistika kogumise halduskoormuse vähendamise kui ka näiteks riigipoolse spordi selgema rahastamisega seoses.