Hannes Võrno.

FOTO: Erik Prozes

Kaitseväe teavitusohvitser kapten Hannes Võrno kritiseeris sel nädalal sotsiaalvõrgustikus Facebook Aafrika pagulaste võimalikku vastuvõtmist, nimetades neid muuhulgas «murjaniteks» ja «metsalisteks». Võrno leidis hiljem, et niisugune keelepruuk pole kaitseväe ohvitserile sobiv – ta kasutas neid sõnu sõprade keskel. Selle üle, kas Facebook on avalik või privaatne ruum, on palju vaieldud ja vaieldakse edasi. Keskkond võimaldab piirata seda, kes sõnumeid näevad. BNSi väitel jagas Võrno kõnealust sõnumit ka nendega, kes tema sõbralisti ei kuulu. Ohvitseri amet on avalik amet, kuid igaühel on õigus oma seisukohtadele. Kaitseminister Sven Mikseri meelest kahjustas ohvitser kaitseväe mainet, paljude inimeste arvates Võrno aga moraalseid ega eetilisi piire ei ületanud. Põhiseadus kaitseb väljendusvabadust, ent väljendusvabaduseks on ka vabadus väljendeid valida. Või end mitte väljendada.