Tunne Kelam

FOTO: Jaanus Lensment / Postimees

Euroopa Liidu ja USA vahelise vabakaubandusleppe sõlmimise läbirääkimised on kestnud juba kaks aastat ning läbitud on üheksa raundi. Tundus isegi, et mõlemal poolel on tekkinud lootus need ka edukalt lõpetada. Just nüüd aga aktiviseerusid jõuliselt kavandatava kokkuleppe vastased ning üleeile otsustati Euroopa Parlamendis leppe sõlmimisele taas pidurit tõmmata, kirjutab Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam.

Et need vastased asuvad EP vasakul ja paremal äärel ning nende hulka kuuluvad ka rohelised, pole saladus. Leppe toetajateks on kujunenud Euroopa Rahvapartei, konservatiivide ning liberaalide fraktsioonid ja koostöös kujundati nägemus, mis peab silmas ELi strateegilisi põhihuve - majanduskasvu kiirendamist, uute töökohtade loomist, konkurentsivõime ning energiaturvalisuse tugevdamist. Samas arvestati ka eripärade ning erinevate seisukohtadega.

Juba praegu sõltub 10 miljonit töökohta Euroopas USAsse suunduval ekspordil. EL ja USA moodustavad kokku kolmandiku maailma kaubandusest, selles ruumis elab, töötab ja tarbib kaupu ja teenuseid 800 miljonit inimest. Vastastikku ollakse ka suurimad kaubanduspartnerid, mõlemas suunas liigub igal aastal kaupu 1536 triljoni dollari eest. See on pööraselt suur turg ning hulk uusi võimalusi ka siinsetele ettevõtetele.

Tõsiseks probleemiks osutus üleeile aga EP suuruselt teise fraktsiooni - Sotsialistide ja Demokraatide (SD) ebamäärasus ning sisemised vastuolud selles kogu Euroopa tulevikku puudutavas küsimuses.

Neile, kes europarlamendi tööd pidevalt ei jälgi, selgituseks, et sotsialist Bernd Lange juhitud rahvusvahelise kaubanduse komisjon kujundas kahe nädala eest konstruktiivse seisukoha, mis tugines 60 kompromissile ning otsustati lähetada lõpphääletusele käesolevaks nädalaks.  

Halva üllatusena laekus aga leppe kriitikute poolt 116 parandusettepanekut, mis viitab sellele, et raportöör polnud võimeline või ei soovinud kaitsta tema juhatusel saavutatud kompromisse omaenda sotsialistide fraktsioonis. 

EP sotsialistist president Schulz käitus antud vastuolulises situatsioonis õieti, lükates hääletuse edasi ning saates raporti tagasi vastavasse komisjoni.  Tegemist on aja võitmisega selleks, et sotsialistid suudaksid oma fraktsiooni saavutada võimalikult ühtse seisukoha. Soovime selleks neile omalt poolt jõudu ning selgust.

Laiemal taustal tuleb aga arvestada sellega, et äärmusfraktsioonide räiged vabakaubandusleppe vastased seisukohad on ilmselt mõjustatud Venemaa ning muude ELi ja USA koostöö vastaste jõudude survest.  Mängus on palju enam kui EL kaubanduslepe.