Laupäeval ilmub Postimehe lisas AK pikem materjal nõukogude ajal Kasahstanis toimunud stalinistlikest repressioonidest ja nende meeleshoidmisest praeguses Kasahstani Vabariigis. Lisatud video pakub ülevaate loo teemadest.