Eile vastas haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi riigikogu ees erakoolide rahastamist puudutavatele küsimustele. Siin on see, mida ta ütles. 

Tellijale Tellijale

Vahet lapsel ja lapsel ei tehta. Riigi toetus moodustab enamiku õpikuludest, mis koolis tekivad kõigis omandivormides, nii munitsipaal-, riigi- kui ka erakoolides. Peale selle on teatud osa majanduskulusid, mis on vähemus kuludest, mida traditsiooniliselt maksab koolipidaja, milleks tal on õigus koguda õppemaksu.

Selline süsteem, nagu Eestis on kehtinud kuni 2011. aastani, on üks maailma kõige heldemaid. Nii massiivset erakoolide toetamist riigieelarves on meie teada ainult Tšiilis, kus makstakse lausa kõik kulud, ja Rootsis – või Põhjamaades laiemalt vist –, kus on keelatud võtta juurde eraraha ja sel juhul peab see kool olema ka siis osa koolivõrgust. Meie olukord on nüüd keeruline selle tõttu, et riigikogu tegi 2011. aastal ühe põhiseadusvastase otsuse, mis siis nüüd leidis kohtus ka lahendi, nagu oleks omavalitsustel kohustus maksta kogu ülejäänud kulu. Seda kohustust, jah, ma arvan, ei oleks tohtinud neile panna ja see kohustus tuleb, ma arvan, tühistada.