Mis ütleb objektiivne teadus alkoholi kohta?

1. Alkohol on protuplasma mürk, teiste sõnadega öeldud, ta surmab igasugust elavat ollust.

2. Mida kõrgemal arenemisastmel loom, mida täielikumalt väljaarenenud ta närvikava, seda suurem on alkoholi mõju tema peale – kõige kõvemat mõju avaldab alkohol inimese peale.

3. Alkohol on eeskätt kesknärvikava mürk, mida ta algusest peale järk-järgult halvama hakkab.

4. Kesknärvikava kõrgemate funktsioonide halvamise järele jõuab halvamise järg alamate funktsioonide kätte, nagu näit. kokkukõlaline liigutuste tegemine, mitte tagajärjel kõnnak vankuvaks, kõnelemine puudulikuks muutub jne.

5. Järgmisena kaob seljaaju funktsioon – refleksid. Seda järku nimetatakse täielikuks alkoholi narkoosiks.

6. Viimasena kustub pikaegse aju funktsioon – hingamine ja südametegevus. See on surm.

6.05.1922