Professor Jüri Sepp.

FOTO: Margus Ansu

Majandusteadust ja -teadlasi süüdistatakse tihti ratsionaalsuse liigses tähtsustamises, samal ajal kui tegelik maailm olevat ometigi irratsionaalne. Ja siis tuuakse näiteks erinevad irratsionaalsust kinnitavad kriisid, olgu siis äri- või riigirahanduses eesotsas Lehman Brothersi või Kreekaga. Samasse suunda võib panna ka Ukraina kriisi ja Venemaa tegutsemise selle raames. Kõik see tundub ju olevat mõistuspärasusest ehk ratsionaalsusest üsna kaugel. Kas aga ikka on?

Tellijale

Millegipärast ei oska me sageli vahet teha lühi- ja pikaajalise ratsionaalsuse vahel. Ometigi võivad need kaks asja teatud tingimustel vastuollu minna. Selliste juhtumite jaoks on ühiskonnateadlased võtnud kasutusele sotsiaalse dilemma mõiste.