George Soros

FOTO: Apollo Strategic Communications

Filantroop George Soros leiab täna New York Review of Booksis avaldatud essees, et Euroopa Liit peaks lubama Ukrainale uue 50 miljardi USA dollari suuruse finantspaketi, et julgustada Ukraina valitsust teostama radikaalseid reforme.

Soros kirjutab Rahvusvahelise Valuutafondi IMF juhatuse Ukraina toetamise üle otsustava 18. jaanuari koosoleku eel, et toetab Venemaa vastaste sanktsioonide jätkamist, kuid soovib ta viia fookuse Venemaa karistamiselt Ukraina aitamisele.

Soros toetab kaheharulist lähenemist, mis tasakaalustab Venemaa vastased sanktsioonid Ukraina abistamisega palju suuremas ulatuses.

«Sanktsioonid teevad lisaks riigile, millele need määratud on, haiget ka riikidele, mis neid määravad. Kontrastina oleks kõik Ukraina abistamise tagajärjed positiivsed,» kirjutab Soros.

Euroopa Liit ja selle liikmesriigid on piiratud eelarvereeglitega. Praeguse  seisuga suudab EL oma makromajandusliku finantsabi programmis leida ainult 2 miljardit eurot ning Ukrainal on raskusi saada kokku isegi IMF poolt absoluutseks miinimumiks peetavad 15 miljardit USD. Soros väidab, et EL peaks võtma sihiks maksimumi. Pankroti äärel vaakumise asemel muutuks Ukraina tõotatud maaks, mis meelitab ligi erainvesteeringuid.

Vajaliku raha saamiseks on Sorosi hinnangul mitmeid võimalusi:

1. Maksebilansi toetamise mehhanismil ja Euroopa finantsstabiilsuse mehhanismil on kasutamata vahendeid vastavalt 47,5 miljardit USD ja 15,8 miljardit USD. Mõlemad mehhanismid on hetkel piiratud EL liikmesriikidega, kuid neid saaks kasutada Ukraina toetamiseks, muutes nende vastavaid määrusi Euroopa Komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega. Komisjoni President Jean-Claude Juncker peaks tegema selle ettepaneku niipea, kui Ukraina valitsus on esitanud veenva prioriteetide komplekti.

2. Suurem vastav rahastamine Euroopa Liidu poolt võimaldaks IMFil suurendada oma laene Ukrainale 13 miljardi USD võrra.

3. Euroopa Investeerimispanga projektivõlakirjad võiks anda 10 miljardit eurot või enam. Seda raha kasutataks korruptsiooni ja eelarve puudujääkide peamiseks allikaks oleva Ukraina gaasimonopoli Naftogaz jaotamiseks. 

4. Maailmapanga ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga pikaajaline finantseerimine pangandussektori restruktureerimiseks. See peaks andma umbes 5 miljardit USD.

5. Ukraina riigivõla restruktureerimine peaks andma netosäästu üle 4 miljardi USD.

«Euroopa peab ärkama ja saama aru, et on Venemaa poolse rünnaku all. ELi riigid peaks Ukraina abistamist võtma ka kaitsekulutusena. Nii vaadates kahanevad hetkel kaalutavad summad tühisteks. Kui rahvusvahelised võimud ei suuda panna Ukraina agressiivsele reformiprogrammile vastuseks valmis muljetavaldavat abiprogrammi, siis kukub uus Ukraina tõenäoliselt läbi, Euroopa jääb üksi end Venemaa agressiooni vastu kaitsma ning Euroopa on sel juhul hüljanud väärtused ja põhimõtted, mille alusel Euroopa Liit loodi. See oleks pöördumatu kaotus,» kirjutab Soros.

Soros märkis, et kuni EL jätkab praegusel kursil, võib president Putin veenvalt väita, et Venemaa probleemide põhjuseks on Lääne võimude vaenulikkus, kuid Ukraina laiaulatusliku abi saamise korral oleks selgelt vastutav tema ise.

«Peale jäävast alternatiivist sõltub lisaks Venemaa tulevikule ja selle suhetele Euroopa Liiduga ka Euroopa Liidu enese tulevik,» kirjutab Soros.

Essee ilmus täismahus neljapäeval veebisaidil New York Review of Books.